Доц. д-р инж. Медиха Хамза: Всеки човек е важен, всеки проблем е значим

Избрано 05.07.2021 14:32 Снимка: ДНЕС+

Доц. д-р инж. Медиха Хамза: Всеки човек е важен, всеки проблем е значим

Бизнесът дължи на младите специалисти достойно заплащане и ясна перспектива

Доц. Д-р Медиха Хамза е електроинженер, завършила е ВМЕИ-Варна. От 1993 г. до днес е преподавател и е развивала във времето  научноизследователска дейност в Технически университет-Варна, а в момента – в Медицинския университет-Варна. През 2006г. придобива образователна и научна степен „доктор“, а от 2012 г. придобива степен – доцент по Електрически мрежи и системи. Автор е на повече от 70 статии в научни списания и доклади на международни и български конференции, както и на ръководства и учебни пособия. Професионалната и обществената ѝ  ангажираност се  развива с участието ѝ в научноизследователски проекти и организиране на научни форуми.

В два поредни мандата е и общински съветник, била е и председател на комисията по социални дейности и жилищна политика в Общинския съвет на Варна.

Кандидат е за народен представител от СДС в общата листа с ГЕРБ - №5 в интегралната бюлетина, преференция 108.

 

– Доц. Хамза какви са приоритетите на СДС, които ще отстоявате в 46-ия парламент?

СДС като автентична демократична партия винаги е имала ясна идеология, принципи и програма. В настоящата ситуация със здравна, икономическа и дори политическа криза, СДС ще продължи да настоява за важните промени в секторите икономика, енергетика, здравеопазване и не на последно място свикването на Велико народно събрание, в което чрез належащи промени в Конституцията, може да бъде променен моделът. А и това искат хората – промяна. Ние сме демократична партия и трябва да изпълним волята на народа. Относно приоритетите в секторите, мога да заявя, че бизнесът е моторът, който движи икономиката.

СДС ще отстоява максималното облекчаване на условията за стартиране и развитие на бизнеса, както и за привличане на чужди инвестиции, запазване размера на Данъка върху доходите на физическите лица и намаляване на данък дивидент от 5% на 2%. Намаляването на корпоративния данък печалба за едноличните търговци от 15% на 12 % , като тези мерки няма да намалят приходите в бюджета, а ще увеличат събираемостта и ще привлекат чужди и родни инвеститори. Ние от СДС смятаме, че България трябва да има по-висок икономически растеж в рамките на 5-6%.

Искаме също така втората година от майчинството майките да получават 80% от възнаграждението, което са получавали и на което са се осигурявали през последните две години. Държим на още нещо много важно - трите дни, които сега бизнесът плаща за болнични, да бъдат отменени. Искаме също така съотношението "60 на 40" на осигуровките, които плащат работодатели и работници, да бъде изравнено.

– Как смятате, печеливша ли е за опонентите на коалицията ГЕРБ-СДС негативната кампания, която се води срещу бившите управляващи? Какво мислите за негативната кампания като цяло?

– Негативното винаги е било по-лесно разбираемо и по-лесният начин за достъп до хората. Така явно е устроена човешката природа. Проблемът за мен идва от това, че е лесно да посочиш грешката, но е хубаво и да предложиш адекватни решения. А до този момент не виждам такива или просто са затрупани дълбоко под негативизма. Като активно работещ човек, знам, че който не работи, само той не греши. Ако търсим негативното, то винаги ще го намерим. Важно е да се дават изпълними решения за проблемите, а не популистки да се редят празни обещания.

– Поддържате много активна връзка с избирателите, залагате на личните контакти и активност в социалните мрежи. Как смятате, дали приоритетите на хората се разминават с тези на политиците и има ли начин да бъдат сближени?

– Ролята на политическата класа е да създаде и надгражда необходимите условия за живот на гражданите, да носи отговорност за тяхната сигурност, да защитава интересите им. Политическите партии са инструмент за овластяване, който е единственият демократичен за момента, но и такъв за политическа отговорност. Що се отнася до активната ми връзка с хората, аз неведнъж съм заявявала, че за мен са важни личните контакти с тях. Когато заставам с открито лице, когато искам да съм сигурна, че ме познават, аз засвидетелствам своето уважение към всеки човек, независимо от партийната му принадлежност. Опитвам се да достигна до всеки, да представя себе си и да съм полезна. Всеки човек е важен, без значение какъв точно е проблемът му, за него е голям и трябва да получи нужното уважение и да бъде изслушан. Това е и моята заявка, ако стана народен представител, как ще комуникирам с гражданите, които са ме изпратили да представлявам интересите им. Винаги съм била обществено ангажирана личност и това няма да се промени.

– Сега в последната права до изборите всеки обещава всичко. Върху какви приоритети съсредоточавате вашите послания към избирателите?

– С обещанията трябва много да се внимава. Моите послания към избирателите са свързани с моята работа и с обществената ми ангажираност. Приоритети съм си поставила в сферата на образованието, социалните дейности, здравеопазването и развитието на спа туризма, читалищната дейност.

В образованието работя от 28 години като преподавател във висше учебно заведение. Отговорността ни към младите хора е огромна. Тя не е свързана само с обучението им, но и със създаването на условия за реализацията им тук в родината ни. Повишаване на интереса към образованието ще се постигне, когато в процеса на обучение се въведат с по-големи темпове новите технологии и техника, увеличи практическата насоченост.Смятам, че бизнесът, включвайки се в професионалното образование, би спомогнал младите да намират реализация, а работодателите - специализирани кадри. Мисля си, че има още един много важен елемент, а именно заплащането. Когато младите хора завършат висше образование и започнат да работят по специалностите си и получават възнаграждения като специалисти, завършили висше образование, а не средно,  както се получава в момента, то шансът да останат в България е по-голям.

Според мен проблемите пред младите хора, които не остават в родината ни са трудна реализация, ниското заплащане на труда и липсата на перспектива, както те я виждат.Туризмът, или по-точно спа туризмът, е един от секторите, който ме вълнува истински, предвид естествените условия на страната ни да го развива. Нужни са повече възможности, а икономическият ефект ще дойде. За мен е важна и реализацията на кадрите ни в точно този сектор. България разполага с изключително високо квалифицирани кадри.

Като самодеец и човек, който обича българския фолклор и танцува народни танци, силно се вълнувам от читалищната дейност. Читалищата не са просто библиотеки  или свободни зали за танци. Те са всичко вкупом, което съхранява българщината, културното наследство, а и напоследък с напредването на технологиите, са и информационни центрове.

– Вие бяхте общински съветник два мандата, през единият от тях - председател на ПК „Социални дейности и жилищна политика“ към Общинския съвет на Варна, акцентирате на тези дейности и в кампанията си. Кажете ни повече за социалната Ви ангажираност.

– В този сектор е най-важна грижата за най-уязвимата група от обществото ни – хората с увреждания. През последните години в тази сфера наблюдавах как се промени модела на социалните услуги. Необходимо е да се създадат условия тези хора, които могат да работят, да бъдат ангажирани. Така те ще бъдат полезни на себе си и на семействата си. Те няма да бъдат пасивни граждани, които са в системата на социалните услуги, а ще са сред хора и ще получават доходи.Кризата с коронавируса и ограниченията в общуването показаха значението на социалния патронаж, като социална услуга с една от най-важните публични функции след здравните грижи, помагайки на възрастните хора да се справят със създалата се ситуация. За съжаление са променени изискванията за по-висок процент нетрудоспособност – над 71%,  за хората, които могат да ползват тази социална услуга, което значително стеснява обхватът ѝ.

Социалната политика на община Варна е най-добрата в страната, с най-широк спектър от социални услуги, добра материална база на структурите, които ги предоставят, както и с професионално подготвени специалисти.

– Доц. Хамза, знаем, че имате няколко академични титли. Знаем и, че имате и други, които не пишем пред името Ви - майка и съпруга. Какъв човек е доц. д-р инж. Медиха Хамза? Коя е доц. Хамза извън университета и научно-изследователската дейност?

– Майка на децата си, роднина за близките си и приятел на хората около мен. Както за всички нас в ежедневието си съм човек, който трябва да се справя с ежедневните проблеми. Майка съм на двама сина. Големият ми син е инженер магистър, а малкият е студент. Опитвам се да отделя време и да се занимавам с любимите за мен неща като народните танци, шиенето на гоблени, четенето на книги и дребните радости, които са толкова важни и обикновено не ги осъзнаваме.

– Какво не успяхте да кажете на хората през тази кампания, която вече е към края си?

– Може би, да им опиша с думи емоцията, която ми дадоха срещите с тях. Всеки един човек, до който се докоснах беше уникален сам по себе си. И тази уникалност е магията в хората и общуването с тях. Всеки човек ме научи на нещо и дълго след като приключи кампанията, ще ме вълнуват точно тези емоции, хора и техните съдби.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


CHF CHF 1 2.05078
GBP GBP 1 2.31374
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.57012
USD USD 1 1.82993