За нас

Рекламата на страниците на ДНЕС+ е разделена в няколко категории.

Може да се запознаете със стандартната ни оферта, като последвате този линк.

За допълнителна информация и връзка с нас:

тел: +3598 8409 6632

e-mail: dnesplus@dnesplus.bg

e-mail: dnesplus.bg@gmail.com

www.dnesplus.bg

 

В периода на предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. онлайн новинарско издание dnesplus.bg /Днес +/ предоставя следните условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 

ПРАВИЛА за провеждане на предизборна кампания в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Начало на предизборната кампания: от 00:00 ч. на 3 март 2023 г. (30 дни преди изборния ден)

Край на предизборната кампания: 24,00 ч. на 31.03.2023 г.(24 часа преди изборния ден)

 

ЗАБРАНЕНО Е:

Публикуване на анонимни материали;

Публикуване на предизборни материали на чужди езици;

Публикуване на критични материали срещу политически опонент;

Публикуване на материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

Публикуване на политическа агитация във всички форми на 1 и 2 април 2023г. (събота и неделя);

Публикуване на политическа агитация във всички форми на 1 и 2 април 2023г. (събота и неделя);

Публикуване на социологически проучвания (включително екзит полове) на 31 март, 1 и 2 април 2023г. (петък, събота и неделя. Забраната важи до края на изборния ден.);

В материалите не може да се използват химнът, гербът и знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци и/или изображения;

Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на етнически, расов или друг признак;

Всеки материал следва да бъде издържан в съответствие със законите на Република България.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИДРУЖАВАЩИ ТЕКСТОВЕ:

Всеки агитационен материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление;

На всеки агитационен материал трябва да е посочено лицето, което го издава (партия, коалиция от партии, инициативен комитет);

От деня на обнародване в “Държавен вестник” на указа на президента за насрочване на  изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.

ПРАВО НА ОТГОВОР:

Всеки кандидат, представител на партия, коалиция от партии и/или инициативен комитет, който е нападнат лично в публикация, има право на отговор. Отговорът се публикува на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

Съгласно изискванията на Изборния кодекс, “МАГНАТ ДНЕС ПЛЮС” ЕООД регистрира в ЦИК и Сметната палата ценовата си листа за изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023 г.

Онлайн новинарското издание dnesplus.bg /Днес +/ предоставя едни и същи условия и цени на всички кандидати - партии, коалиции от партии, инициативни комитети, регистрирани за  участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023 г.

ЦЕНИТЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 г. са както следва:

Стандартна реклама - цена по действаща Рекламна тарифа +25%

Политически ПР - цена по действаща Рекламна тарифа +50%

Пакетна цена за реклама в сайтовете dnesplus.bg /Днес +/ и versia.bg /Версия/ – включва политически ПР, стандартни рекламни публикации и реклама с банери – 600 лева с включен ДДС

СРОКОВЕ за предоставяне на медиен план и други необходими материали, са както следва:

- Медиен план - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;

- Носители на агитационни материали - текст, снимка, видео, банер и др. - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;

- Подписан договор/възлагателно писмо и предварително заплащане на 100 % от сумите - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;

Съгласно нормативните изисквания, предоставените цени не надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните шест месеца преди началото на изборната кампания.

Публикуването на политическа реклама не влияе на редакционната политика на dnesplus.bg /Днес+/, нито изразява политическите и публичните убеждения на журналистите, работили по материалите.

 “Магнат Днес плюс” ЕООД обявява на страницата dnesplus.bg /Днес +/ информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, съгласно изискванията на Изборния кодекс.

  1. партия/коалиция/инициативен комитет: ПП ГЕРБ
  2. предмет на договора: публикуване на рекламен банер на заглавната страница на „ДНЕС +” (dnesplus.bg) и „ВЕРСИЯ” (versia.bg), който да препраща към Интернет страница (URL-адреси), посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързан с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в предизборната кампания на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. и публикуване на рекламни съобщения, новини и информации за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с предизборната кампания на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. в „ДНЕС +” (dnesplus.bg) и „ВЕРСИЯ” (versia.bg)
  3. срок на договора: 31.03.2023 г.
  4. Онлайн новинарски услуги, в които ще се разпространяват договорените форми: онлайн новинарски сайт „ДНЕС +” (dnesplus.bg) чрез публикуване на рекламен банер и рекламни съобщения, новини и информации
  5. Общата стойност в лева без ДДС: 500,00 лв.
CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062