За нас

Рекламата на страниците на ДНЕС+ е разделена в няколко категории.

Може да се запознаете със стандартната ни оферта, като последвате този линк.

За допълнителна информация и връзка с нас:

тел: +3598 8409 6632

e-mail: dnesplus@dnesplus.bg

e-mail: dnesplus.bg@gmail.com

www.dnesplus.bg

 

В периода на предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. Информационна агенция „ДНЕС+“ приема следните ПРАВИЛА за работа:

Начало на предизборната кампания: 5 март 2021г. (30 дни преди изборния ден)

Край на предизборната кампания: 24:00 ч. на 2 април 2021г. 

ЗАБРАНЕНО Е:

- Публикуване на анонимни материали;

- Публикуване на предизборни материали на чужди езици;

- Публикуване на критични материали срещу политически опонент;

- Публикуване на материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

- Публикуване на политическа агитация във всички форми на 3 и 4 април 2021г. (събота и неделя);

- Публикуване на социологически проучвания (включително екзит полове) на 2, 3 и 4 април 2021г. (петък, събота и неделя). Забраната важи до края на изборния ден.

- В материалите не може да се използват химнът, гербът и знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци и/или изображения;

- Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на етнически, расов или друг признак;

- Всеки материал следва да бъде издържан в съответствие със законите на Република България.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИДРУЖАВАЩИ ТЕКСТОВЕ:

- Всеки агитационен материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление;

- На всеки агитационен материал трябва да е посочено лицето, което го издава (партия, коалиция от партии, инициативен комитет);

- От деня на обнародване в “Държавен вестник” на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.

 

ПРАВО НА ОТГОВОР:

Всеки кандидат, представител на партия, коалиция от партии и/или инициативен комитет, който е нападнат лично в публикация, има право на отговор. Отговорът се публикува на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

 

Информационният сайт dnesplus.bg предоставя едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции от партии, инициативни комитети, регистрирани за  участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 4 април 2021г.

 

ЦЕНИТЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 са както следва:

Стандартна реклама - цена по действаща Рекламна тарифа +25%

Политически ПР - цена по действаща Рекламна тарифа +50%

Пакетна цена – включва политически ПР, стандартни рекламни публикации и реклама с банери – 600 лева с включен ДДС

 

СРОКОВЕ за предоставяне на медиен план и други необходими материали, са както следва:

- Медиен план - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;

- Носители на агитационни материали - текст, снимка, видео, банер и др. - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;

- Подписан договор/възлагателно писмо - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;

- 100% авансово плащане - 2 пълни работни дни преди първото излъчване.

 *Цените са включени в раздел “Цени за политическа реклама” в актуалната Рекламна тарифа.

 

Съгласно нормативните изисквания, предоставените цени не надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните шест месеца преди началото на изборната кампания.

Публикуването на политическа реклама не влияе на редакционната политика на „ДНЕС+“, нито изразява политическите и публичните убеждения на журналистите, работили по материалите.

 “Магнат Днес плюс” ЕООД обявява на страницата dnesplus.bg информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, съгласно изискванията на Изборния кодекс.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ.180 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Партия/коалиция/инициативен комитет:  Политическа партия ГЕРБ

Предмет на договора: информационно обслужване - медийно отразяване в сайта www.dnesplus.bg

Срок на договора: от 12.03.2021 до 02.04.2021г., както и в деня на обявяване на изборните резултати

Онлайн новинарски услуги, в които ще се разпространяват договорените форми: Рекламни съобщения, новини и информации

Общата стойност в лева без ДДС: 500,00 лв.

CHF CHF 1 1.77787
GBP GBP 1 2.25591
RON RON 10 3.97341
TRY TRY 10 2.01855
USD USD 1 1.64411