За нас

Рекламата на страниците на ДНЕС+ е разделена в няколко категории.

Може да се запознаете със стандартната ни оферта, като последвате този линк.

За допълнителна информация и връзка с нас:

тел: +3598 8409 6632

e-mail: dnesplus@dnesplus.bg

e-mail: dnesplus.bg@gmail.com

www.dnesplus.bg

 

В периода на предизборната кампания за изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г. онлайн новинарско издание dnesplus.bg /Днес +/ предоставя следните условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.

 

ПРАВИЛА за провеждане на предизборна кампания за изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.

Начало на предизборната кампания: 15 октомври  2021г. (30 дни преди изборния ден)

Край на предизборната кампания: 24:00 ч. на 12 ноември 2021г. 

При провеждане на нов избор предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката приключва на 19 ноември 2021 г. в 24,00 часа.

 

ЗАБРАНЕНО Е:

Публикуване на анонимни материали;

Публикуване на предизборни материали на чужди езици;

Публикуване на критични материали срещу политически опонент;

Публикуване на материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

Публикуване на политическа агитация във всички форми на 13 и 14 ноември 2021г. (събота и неделя);

Публикуване на политическа агитация във всички форми на 20 и 21 ноември 2021г. (събота и неделя);

Публикуване на социологически проучвания (включително екзит полове) на 12, 13 и 14 ноември 2021г. (петък, събота и неделя. Забраната важи до края на изборния ден.);

Публикуване на социологически проучвания (включително екзит полове) на 19, 20 и 21 ноември 2021г. (петък, събота и неделя. Забраната важи до края на изборния ден.);

В материалите не може да се използват химнът, гербът и знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци и/или изображения;

Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на етнически, расов или друг признак;

Всеки материал следва да бъде издържан в съответствие със законите на Република България.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИДРУЖАВАЩИ ТЕКСТОВЕ:

Всеки агитационен материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление;

На всеки агитационен материал трябва да е посочено лицето, което го издава (партия, коалиция от партии, инициативен комитет);

От деня на обнародване в “Държавен вестник” на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.

ПРАВО НА ОТГОВОР:

Всеки кандидат, представител на партия, коалиция от партии и/или инициативен комитет, който е нападнат лично в публикация, има право на отговор. Отговорът се публикува на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

Съгласно изискванията на Изборния кодекс, “МАГНАТ ДНЕС ПЛЮС” ЕООД регистрира в ЦИК и Сметната палата ценовата си листа за Изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021г.

Онлайн новинарското издание dnesplus.bg /Днес +/ предоставя едни и същи условия и цени на всички кандидати - партии, коалиции от партии, инициативни комитети, регистрирани за  участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021г.

ЦЕНИТЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 са както следва:

Стандартна реклама - цена по действаща Рекламна тарифа +25%

Политически ПР - цена по действаща Рекламна тарифа +50%

Пакетна цена за реклама в сайтовете versia.bg /Версия/ и dnesplus.bg /Днес +/ – включва политически ПР, стандартни рекламни публикации и реклама с банери – 600 лева с включен ДДС

СРОКОВЕ за предоставяне на медиен план и други необходими материали, са както следва:

- Медиен план - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;

- Носители на агитационни материали - текст, снимка, видео, банер и др. - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;

- Подписан договор/възлагателно писмо и предварително заплащане на 100 % от сумите - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;

Съгласно нормативните изисквания, предоставените цени не надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните шест месеца преди началото на изборната кампания.

Публикуването на политическа реклама не влияе на редакционната политика на dnesplus.bg /Днес+/, нито изразява политическите и публичните убеждения на журналистите, работили по материалите.

 “Магнат Днес плюс” ЕООД обявява на страницата dnesplus.bg /Днес +/ информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, съгласно изискванията на Изборния кодекс.

1. партия, коалиция или инициативния комитет: ПП ГЕРБ

2. предмет на договора: публикуване на рекламен банер на заглавната страница на „ДНЕС ПЛЮС” (dnesplus.bg) и „ВЕРСИЯ” (versia.bg) и публикуване на рекламни съобщения, новини и информации за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с предизборната кампания на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в „ДНЕС ПЛЮС” (dnesplus.bg) и „ВЕРСИЯ” (versia.bg)

3. срок на договора: от 21.10.2021 г. до 12.11.2021 г.

4. онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми:

„ДНЕС ПЛЮС” (dnesplus.bg) и „ВЕРСИЯ” (versia.bg).

5. обща стойност в лева без ДДС: 500 лева.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448