16 087  безработни в област Варна са устроени на работа през 2020 г.

Варна<+> 28.01.2021 10:51 Снимка: ДНЕС+

16 087 безработни в област Варна са устроени на работа през 2020 г.

На работа през 2020 година са постъпили 16 087 безработни лица. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация – 38,9%, следвани от лицата със специалност – 34,6% от всички започнали работа, и с работническа професия – 26,5%. През 2020 година на работа са устроени 2975 младежи до 29-годишна възраст и 564 лица с продължителност на регистрация в бюрата по труда над 1 година.

На първичния пазар на труда през 2020 година работа са започнали 15 153 лица. С посредничеството на бюрата по труда от Варненска област 8304 лица са намерили трудова реализация в реалната икономика. По програми за заетост устроените са 479, а по насърчителните мерки за

заетост – 76. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 379 лица.

През 2020 година в бюрата по труда от областта са заявени 12 244 работни места. На първичния пазар са обявени 11 041 работни места. Най-голямо търсене на работна сила през годината се регистрира в хотелиерството и ресторантьорството (4319 заявени свободни работни места),  търговията (1396) и образованието (993). Следват заявените свободни работни места в сферата на преработващата промишленост (839), административните и спомагателни дейности (724), строителството (526), държавно управление (506) и др.

По програми за заетост са обявени 475 работни места. 659 са обявените работни места по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По мерки за заетост са заявени 69работни места.

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.78338
GBP GBP 1 2.27732
RON RON 10 3.97163
TRY TRY 10 1.88419
USD USD 1 1.6386