През 2020 г. безработицата в област Варна скочи до 5%

Варна<+> 28.01.2021 10:43 Снимка: ДНЕС+

През 2020 г. безработицата в област Варна скочи до 5%

Равнището на безработица във Варненска област средно за 2020 година е 5% и се увеличава с 1,8 процентни пункта спрямо предходната година. Средногодишният брой регистрирани безработни в бюрата по труда от областта са 12 496, с 4636 лица повече спрямо 2019 г., съобщиха за ДНЕС+ от Агенцията по заетостта.

За една година, спрямо декември 2019 г., броят на регистрираните безработни е нарастнал с 3069 лица. Продължително безработните са с 484 лица повече спрямо края на предходната година. Средномесечният им брой за 2020 г. е 1167, което е 9,3% от средногодишния брой безработни. За

Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

сравнение, през 2019 г. делът на продължително безработните лица е бил 12,1%. При безработните младежи също се отчита ръст като за една година броят им е нарастнал и в края на 2020 г. те са 1456. Средномесечно за 2020 г. броят на безработните младежи е 1661. Тази група съставлява 13,3% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Варненска област.

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Варна 535 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 286 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 60% от тях са постъпили на работа.

В гр. Варна средногодишното равнище на безработица за 2020 г. е 4,1% и остава под отчетеното на национално ниво (по предварителни данни на Агенция по заетостта - 7,4% средногодишно за 2020 г.). Спрямо предходната година, безработицата в града нараства с 1,8 процентни пункта. Броят на регистрираните безработни средно за 2020 година е 7080 и се увеличава с 3058 лица спрямо 2019 година. 

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.78338
GBP GBP 1 2.27732
RON RON 10 3.97163
TRY TRY 10 1.88419
USD USD 1 1.6386