Правителството одобри промени в тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписванията

България 22.03.2023 19:42 Снимка: ДНЕС+

Правителството одобри промени в тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписванията

Министерският съвет гласува днес Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (АВ), приета с ПМС 243 от 2005 г.

Измененията са свързани с преминаването на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ) към АВ и, съответно, цялостната електронизация на регистъра, превръщането му в публична база данни за вписаните обстоятелства по Закона за особените залози и промяната в характера на производството. Предвижда се въвеждането за първи път на електронни услуги по Закона за особените залози, както и предоставяне на специализирани услуги за автоматизиран достъп до регистъра.

Промените ще улеснят потребителите в изчислението на таксите и ще допринесат техният размер да бъде предварително определяем и предвидим. В същото време отпадат такси за извършване на справки и издаване на удостоверения, които няма да са необходими предвид публичността на Централния регистър на особените залози. Така се намаляват административната и финансова тежест върху потребителите на ЦРОЗ.

Измененията на тарифата целят също да се уеднакви подходът при определяне на таксите по водените от АВ други регистри с национално значение; да се определят такси за въведените нови електронни и други услуги и да се осигури възможност за дистанционно подаване на заявление и извършване на справки и получаване на удостоверение онлайн.

Промените ще влязат в сила от 1 април 2023 г., докогато се очаква да бъде завършена в цялост новата информационна система на особените залози и да бъдат приети, съответно издадени и останалите нормативни промени, относими към тази реформа.

CHF CHF 1 2.0566
GBP GBP 1 2.28434
RON RON 10 3.93053
TRY TRY 100 5.8357
USD USD 1 1.80945