Жалба в съда срещу спирането на колите в Морската градина във Варна, подаде концесионер на плажа

Варна<+> 11.07.2022 17:45 Снимка: ДНЕС+

Жалба в съда срещу спирането на колите в Морската градина във Варна, подаде концесионер на плажа

Днес в Административен съд – Варна е образувано адм. дело №1563 по описа на съда за 2022 г. Делото е образувано по жалба управителя на „Миг 2014“ ЕООД срещу забрана за „движение на автомобили по т-.нар. „дамба“.

Представляваното дружество е концесионер на морски плаж - „Офицерски запад“ в гр. Варна. В жалбата се сочи, че дружеството като концесионер не е уведомявано за подобна заповед, както и за наложените забранителни мерки. Такава заповед не е обявена и на интернет страницата на Областния управител и на останалите публични институции, се казва в жалбата. Жалбоподателят сочи, че никъде заповед с подобно съдържание не може да бъде открита, за да се запознае с фактическите и правни основания за нейното налагане. Според жалбоподателя от публичните регистри, действащия ПУП и ОУП е видно, че т.нар „дамба“, по която, до забраната, са преминавали автомобили и друг транспорт и се стига до стопанисвания от жалбоподателя плаж, е публична общинска собственост и представлява път от четвъртокласната пътна мрежа на града, поради което, счита жалбоподателят, Областният управител не е компетентен да постановява актове, свързани с неговото / на пътя / функциониране.

Жалбоподателят счита подобна забрана за незаконосъобразна и дискриминационна и моли съда да отмени наложената забрана за движение на МПС до обект морски плаж „Офицерски запад“ в гр. Варна

Още по темата

CHF CHF 1 2.07229
GBP GBP 1 2.28245
RON RON 10 3.93662
TRY TRY 100 6.26186
USD USD 1 1.81482