За десет години във Варненско са построени нови 7900 жилищни сгради

Варна<+> 26.09.2023 15:26 Снимка: ДНЕС+

За десет години във Варненско са построени нови 7900 жилищни сгради

По данни от последното преброяване към 7 септември 2021 г. жилищните сгради в област Варна са 105 147. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил със 7 902, или с 8.1%.

Териториално разпределение на жилищните сгради

Повече от половината сгради се намират в градовете в областта - 58 551 жилищни сгради, или 55.7%, а в селата - 46 596, или 44.3%. Статистиката отчита увеличение в броя на жилищните сгради както в градовете (със 7 141, или с 13.9%), така и в селата (със 761, или с 1.7%).

Най-много жилищни сгради има в община Варна - 45 165, или 42.9% от жилищния сграден фонд в област Варна, следвана от община Аксаково - 11 111, или 10.6%, и община Провадия - 8 079, или 7.7%. Най-малко са жилищните сгради в общините Бяла - 1 971, или 1.9% от жилищния сграден фонд в областта, Девня - 2 340, или 2.2%, и Белослав - 3 097, или 2.9%.

В сравнение с 2011 г. в девет от дванадесетте общини в областта, броят на жилищните сгради нараства, като най-голямо увеличение се наблюдава в общините Бяла - с 20.6%, Вълчи дол - с 18.1% и Варна - с 14.2%. В останалите три общини има намаление, като най-голямо е в община Провадия - с 6.8%, следвана от общините Ветрино - с 5.6% и Долни чифлик - с 1.4%.

Според статистиката по вид на сградите, към 7 септември 2021 г. къщите в област Варна са 81 470 бр., или 77.5% от сградите, жилищните блокове, кооперациите - 7 158, или 6.8%, а вилите - 15 923, или 15.1%.

Преобладаващата част от жилищните сгради в област Варна са едноетажни - 57 828, или 55.0% от всички жилищни сгради в областта, и двуетажни - 35 337, или 33.6%, докато тези на шест и повече етажа са 3 012, или 2.9%. Най-голям е относителният дял на едноетажните жилищни сгради в общините Вълчи дол - 79.8%, Ветрино - 76.7% и Провадия - 67.2%, а най-малък в общините Варна - 44.4%, Белослав - 48.5% и Девня - 50.8%.

Към 7 септември 2021 г. 57.9% от жилищните сгради в област Варна са построени от тухли с бетонна плоча, 30.6% - от тухли с гредоред, без стоманобетон, 2.4% са стоманобетонни, а 9.1% - с друга конструкция и използван материал.

При конструкцията и използвания основен материал на жилищните сгради се наблюдават различия според местонамирането им. В градовете 71.3% от сградите са построени от тухли с бетонна плоча, 19.4% - от тухли с гредоред, без стоманобетон, 3.8% са стоманобетонни, а 5.5% - с друга конструкция и използван материал.

В селата най-много сгради са от тухли с гредоред, без стоманобетон - 44.6%, следвани от тези от тухли с бетонна плоча - 41.1%, стоманобетонни - 0.6%, и други - 13.7%.

Жилищни сгради по периоди на построяване

Над една пета от жилищните сгради в област Варна (22.1%) са построени до 1959 г., следват построените през периода 1980 - 1989 г. - 15.3%. Построените през 2010 - 2021 г. са 8.9%.

Делът на жилищните сгради построени до 1959 г. е най-голям в общините Ветрино - 53.1%, Провадия - 46.5% и Вълчи дол - 45.9%, а най-малък в община Варна - 10.0%. Сградите, построени след 2010 г., са 15.0% от жилищния сграден фонд на община Бяла, 13.0% от сградите на община Варна и 9.2% от сградния фонд на община Аврен.

CHF CHF 1 1.97878
GBP GBP 1 2.28913
RON RON 10 3.93187
TRY TRY 100 5.59205
USD USD 1 1.80029