Варненското училище "Гео Милев" е домакин на международен образователен обмен

Варна<+> 18.04.2023 11:32 Снимка: ДНЕС+

Варненското училище "Гео Милев" е домакин на международен образователен обмен

Деветнадесет ученици и девет учители от Италия, Естония, Полша и Унгария са на образователен обмен в Средно училище „Гео Милев“-Варна. Учениците  на възраст между 12 и 15 години са участници в проект "STEAM the Music“ по програма „Еразъм+“.  От 18 април до края на седмицата те ще участват в разнообразни  дейности и уроци.

Гостите бяха посрещнати по традиция с хляб и сол. Преди специално подготвения концерт, в който прозвучаха песни и музикални ритми на страните партньори, те бяха поздравени от директора на училището Албена Павлова.

Първият ден започва с интердисциплинарен урок „Шум, звук, тон“, който  ще им покаже по интересен и практически начин връзката на музиката с физиката и математиката. Учениците ще работят с трима учители, а целта е сами да стигнат до конкретни резултати и да направят своите изводи. Основата на STEAM  обучението е  да  се преподават учебните дисциплини не като отделни  предмети, а да  се  интегрират в  обучение, базирано на реално приложение и опит. Всеки представен урок е подкрепен от практически занимания. След урока  учениците ще   използват наученото, като сами  създадат музикални инструменти от картон.

През втория ден, разделени в смесени екипи  и с помощта на техните връстници от СУ“ Гео Милев“, децата ще опознават Варна, по предварително определен маршрут, като търсят  и научават факти за забележителностите в града. Образователната разходка ще завърши с посещение в Археологическия музей.

Още един  STEAM урок  наречен  „Музикална математика“ е включен в програмата, по време на който учениците ще научат повече за музикалните размери и математическите дроби. След урока  те ще участват в творческа работилница

“Български народни танци“, с участието на фолклорна група „Елбетица“ и ще се запознаят с  размерите, тактовете, ритъма в народната музика. Българските ученици са подготвили презентация за традиционните български инструменти- гайда, тамбура, тъпан, кавал, гъдулка, а ученици от ОУ „Антон Страшимиров“, ще покажат на гостите как звучат тези инструменти поотделно и заедно.

След интердисциплинарен урок „Песента на морските  обитатели“, който включва знания по  физика и музика, децата ще посетят Делфинариума. В учебната програма са включени още ИКТ занимания, състезание чрез платформата кахут, театрална работилница с музика и английски и др. В  културната програма е включено посещение в Балчик, двореца и ботаническата градина.

Това е последния образователен обмен по проект "STEAM the Music“. Целите на проекта са свързани с подобряване на основните умения с фокус върху STEAM (S-Science, T-Technology, E-Engineering, A-Art, M-Mathematics),  повишаване на   мотивацията за използване на ИКТ при учене и преподаване, подобряване на езиковите умения и способността на учениците да си сътрудничат на английски език, подобряване на комуникативните умения и работа в екип, увеличаване  на разнообразието от извънкласни дейности в училищата.

За първи път след пандемията учениците са настанени в семейства, при своите български приятели.

CHF CHF 1 1.97419
GBP GBP 1 2.29625
RON RON 10 3.931
TRY TRY 100 5.59253
USD USD 1 1.80194