Специализирана кухня за деца със специфични потребности отвори във Варна

Варна<+> 01.07.2021 16:56 Снимка: ДНЕС+

Специализирана кухня за деца със специфични потребности отвори във Варна

От днес във Варна е разкрита първата специализирана кухня за деца със специфични хранителни потребности.

Тя се помещава в кухненски блок на детска градина №32 „Моряче“, съобщи за „Днес+“ д-р Божанка Георгиева, управител на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД-Варна. По думите й процедурата предварително е консултирана и съгласувана с ОДБХ-Варна. Д-р Георгиева добави още, че дружеството уведомява и родителите на деца от 1-ви до 4-ти клас от ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Христо Ботев“, СУЕО „АЛ. С. Пушкин“, ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Панайот Волов“ и СУ „Гео Милев“, където досега е предлагала обедно меню, че през новата учебна 2021/2022г. ще осигури предоставяне на електронна услуга за закупуване на купони за храната. „С това се надяваме да облекчим процедурата и да спестим от ценното за всички време", каза още тя.

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД-Варна изпълнява социалната услуга по предоставяне на целодневно организирано хранене за децата от 2 до 7 год. възраст, посещаващи общинските детски градини в град Варна. Една от приоритетните задачи в бизнес плана на дружеството е повишаване качеството на приготвяната храна с цел осигуряване на оптимални параметри на здравословно хранене на децата, вкл. и диетично за деца със специфични хранителни потребности.

От 2015г. Община Варна първа и единствена засега, съвместно със специалисти от Втора детска клиника на МБАЛ „Света Марина“-Варна, въведоха и организираха храненето на деца с глутенова и казеинова непоносимост, припомня управителят на УСХ. И добавя, че ръководството на дружеството е проучвало възможността за разкриване на специализирана кухня за приготвяне на храна именно за тези деца.

Към момента се приготвят 4 вида диети за около 150 деца, пръснати в различни детски градини. Независимо от създадените добри условия /в кътове/ за приготвяне на този вид диети и обучен кухненски персонал, ръководството счита, че обособяването на специализирана за целта кухня има няколко предимства, а именно:

- централизирана доставка на хранителни продукти, необходими за тези диети, вкл. и тяхното съхранение;

- осигуряване на самостоятелен /отделен от другия/ кухненски персонал, който ще е ангажиран само с приготвянето на диетите;

- текущ и постоянен контрол от страна на инженер-технолога и инструктор хранене върху стриктно спазване на менютата за диетите, вкл. и на специфичните технологии при производството на храната /особено за безглутеновите диети/.

         Обособяването и разкриването на такава специализирана кухня, за в бъдеще ще ни даде възможност да се разработят и диети за още заболявания, да се осигури и хранене на деца със специфични хранителни потребности посещаващи училища, в които дружеството ни осигурява обедно меню. Така на следващи етапи ще можем да отговорим на основателните запитвания на родители и представители на пациентски организации, съобщи още д-р Георгиева.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448