Реконструкция на улици и междублокови пространства в Аспарухово предвижда новия бюджет на Варна

Варна<+> 19.01.2021 16:00 Снимка: ДНЕС+

Реконструкция на улици и междублокови пространства в Аспарухово предвижда новия бюджет на Варна

Реконструкция на улици и междублокови пространства в Аспарухово предвижда новия бюджет на Варна. Документът бе представен пред медиите като част от общественото обсъждане, което предстои.

През 2021 година Варна ще разполага с 556,7 млн лв., като най-много средства да предвидени за образование, социални дейности, здравеопазване и градска среда. 

По проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на община Варна” - индикативна стойност 30 304 211 лв., в т.ч. 304 211 лв., осигурени от бюджета на общината за проектиране и 30 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция;

Се предвиждат ремонтнидейности в Район "Аспарухово" по следните улици :

ул. "Найчо Цанов";

ул. "Искър";

ул. „Инж. Каракулаков";

ул. "Св. Св. Кирил и Методий";

ул. "Злетово“;

По проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на община Варна” - заем от финансова или кредитна институция в размер до 38 485 478 лв.

Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на 27-ми м. р.-1 950 000 лв.;

Междублоково пространство заключено между бул. "Народни Будители", ул. "Перник", ул."Искър", ул. "Чонгора", ул. "Детелин Войвода, ул. "Балкапан" по плана на 27-ми м. р;

Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р.;

През последните години район 'Аспарухово" бе почти изцяло реновиран, като се изградиха важни инфраструктурни съоръжения и се реновираха всички главни булеварди, както и множество междублокови пространства. 

Най-мащабния проект, който се реализира преди дни е рибарското пристанище "Карантината", което очаква своята регистрация и лиценз за да отвори вратите си за варненските рибари и гостите на града. 

Обновяването на района продължава. 

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448