Община Варна инвестира 181,5 млн. лв. в нови училища, детски градини и инфраструктура в кварталите

Варна<+> 19.01.2021 15:21 Снимка: ДНЕС+

Община Варна инвестира 181,5 млн. лв. в нови училища, детски градини и инфраструктура в кварталите

Община Варна инвестира 181,5 млн. лв. в нови училища, детски градини и инфраструктура в кварталите. Това стана ясно на представянето на проектобюджета на морската столица. 

Варна ще разполага отново с бюджет над половин милиард, а най-много средства са предвидени за образование, социални дейности и здравеопазване. 

Проект IV -„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна” индикативната стойност на проекта е в размер на  41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от община Варна  до 10 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция

Обекти:

Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ ІV-131 „за детска градина“, ул. "Хъшове“ №2;

Детска градина „Слънчогледи“ за 6 групи по плана на 12 м. р., район „Приморски“;

Нова сграда на детска градина №48 "Ран Босилек", с. Тополи, ул. "Здравец" №1 за 6 групи (1 яслена и 5 градински групи);

Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ ул. "Ген.Колев" №90;

Нов корпус към ДГ №39 „Приказка“, гр. Варна за 4 градински групи - ІІ-ри м. р., кв. „Владислав Варненчик“;

Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла №7 „Роза“;

Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", ул. “Царевец“ №1;

Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски“, кв. 38 по плана на 8-ми м. р.;

Разширение на училище ОУ „Васил Друмев“, пристройка към съществуваща сграда;

Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІ ПМГ „Акад.Методий Попов“) в имот УПИ ІІ-110 за „учебно заведение“, кв. 518 по плана на 13-ти м. р., с административен адрес: бул. „Сливница“ №113

Изграждане на начално училище за ученици от І-ви до ІV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот с с административен адрес: ул. "28-ма" № 28, гр. Варна;   

Изграждане на нова сграда на гимназията с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ с административен адрес: бул. „Владислав Варненчик“ №225, 15 м. р., гр. Варна.

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.76742
GBP GBP 1 2.26632
RON RON 10 4.00678
TRY TRY 10 2.18524
USD USD 1 1.63832