Средно с 15% увеличение на заплатите на педагозите предвижда проектобюджет 2021г. на Варна 

Варна<+> 18.01.2021 19:16 Снимка: ДНЕС+

Средно с 15% увеличение на заплатите на педагозите предвижда проектобюджет 2021г. на Варна 

Средно с 15% увеличение на заплатите на педагозите предвижда проектобюджет 2021г. на Варна. Това стана ясно днес на представянето на новия бюджет на морската столица пред медиите. 

Макрорамката на проектодокумента за тази година е 556,7 млн лв. Стана ясно още, че данъците на варненци няма да бъдат увеличени.

През 2021 г. функция „Образование“ ще разполага със 184 790 000 лв.,  което е 38% от макрорамката на проектобюджета. Като Град на Знанието Община Варна и тази година отделя най-много средства за образование. Това е увеличение с 30 769 000 лв. спрямо първоначалния бюджет на 2020 г. 

Предвижда се увеличение на заплатите на педагогическия персонал средно с 15%. Инвестиции в образователна инфраструктура са свързани с изграждане на 12 нови сгради и пристройки на училища, детски градини и ясли във Варна. За тях са осигурени средства в размер на 31,2 млн. лв. от правителството. Със съфинансиране на Община Варна.

Функция „Здравеопазване“ е с макрорамка от  26 335 000 лв. Увеличението спрямо първоначалния бюджет на 2020 г. с 2 617 000 лв. Гарантирани 16 общински програми за профилактика на заболявания, на  стойност 329 000 лв. Осигурени средства по КТД за работещите в общинското здравеопазване. Продължава финансирането на лечебни заведения в общината чрез отпускане на капиталови трансфери. Заложени са разходи за борба с COVID-19 - закупуване на лични предпазни средства, дезинфекционни препарати и др. Продължават ремонтите на ДЯ „Чуден свят“ и ДЯ „Роза“.

За функция „Социални дейности“ са заложени 21 983 000 лв. Увеличението е с 4 796 000 лв., спрямо бюджета за 2020 г. Богатата социална програма ще разполага с 4 040 539 лв. Тя ще бъде обогатена с нова услуга - Асистентска подкрепа за асистентски услуги за хора с увреждания, включително за деца, на стойност  2 901 080 лв.

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.77577
GBP GBP 1 2.25956
RON RON 10 4.01204
TRY TRY 10 2.24357
USD USD 1 1.62269