Повече средства за образование, здравеопазване и социални дейности в проектобюджет 2021 на Варна

Варна<+> 18.01.2021 19:02 Снимка: ДНЕС+

Повече средства за образование, здравеопазване и социални дейности в проектобюджет 2021 на Варна

Повече средства за образование, здравеопазване и социални дейности в проектобюджет 2021 на Варна без увеличение на данъците и тази година. Това стана ясно днес на представянето на документа представители на медиите в морската столица. 

"Проектобюджетът на Варна за 2021 година бе подготвен в безпрецедентна обстановка, породена от световната пандемия и несигурната бъдеща траектория на развитие на Covid 19 върху обществения живот и икономиката. Непланираните разходи, отлагането на редица данъци и ставки бяха огромно предизвикателство. Успяхме да се справим", заяви кметът Иван Портних на срещата. Тя бе организирана като част от публичното представяне на проектобюджета, който е достъпен в сайта на общината и бе публикуван в национален всекидневник. Предстои публично обсъждане с обществеността, както и разглеждане в комисии на Общинския съвет.

През 2021 г. проектобюджетът на Варна е с макрорамка от 556,7 млн. лв. Предвижда се реализиране на проекти със средства от Европейския съюз в размер на 68 630 000 лв.

В условията на световна пандемия Община Варна завърши годината със стабилни финансови показатели и без неразплатени задължения. Добрата финансова кондиция бе поддържана без увеличение на данъчната тежест за варненци и въпреки изпълнените три пакета от икономически мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса. В края на годината финансова дисциплина на Варна получи достойна оценка. БАКР потвърди кредитния рейтинг на Община Варна, с което се доказа доброто финансово състояние, въпреки неблагоприятната макроикономическа обстановка.

"Финансовата стабилност ни мотивира да погледнем спокойно към външни възможности за финансова подкрепа – за съфинансиране на проекти по оперативни програми на ЕС и за промяна на градската среда. Това са проекти за читалище, детски градини и ясли, училища, междублокови пространства", коментираоще кметът Иван Портних.  В тази връзка община Варна предоставя на широко публично обсъждане проектите, за които ще бъде използвано дългово финансиране от 80 млн. лв.  (виж по-долу)

Проектобюджетът на Варна за 2021 година отговаря на всички нормативни изисквания, включително на чл. 32 от Закона за публичните финанси. Според него годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината, поясни Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет“. Тя допълни, че проектобюджетът ще бъде променен с окончателния размер на преходния остатък и преходните обекти, след годишното приключване на финансовата 2020 г и изготвянето на годишния отчет на общината за м.г. По указания на министерството на финансите срокът за представяне на отчета е 22.02.2021 г.

Основен фокус в проектобюджета на Варна за 2021 г е поставен върху функциите, които са пряко свързани с живота на хората – увеличени са средствата на всички дейности, важни за гражданите - образование, здравеопазване, социални дейности.

Местните данъци и такси няма да бъдат увеличавани, което е важна подкрепа за хората и бизнеса. Продължава решаването на локални и дългогодишни проблеми в кварталите - благоустрояване на междублоковите пространства, промяната на градската среда пред домовете на хората.

Община Варна ще продължи да инвестира ресурси в подкрепа на проекти, които подпомагат бизнес развитието на града – като Икономическата зона, която разработваме съвместно с Община Аксаково, капиталовата програма, която гарантира развита градска среда, коментира кметът.

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.78029
GBP GBP 1 2.24671
RON RON 10 4.01196
TRY TRY 10 2.1691
USD USD 1 1.61359