Приключиха тренингите по проект „Обединени срещу агресията“

Варна<+> 17.07.2021 22:40 Снимка: ДНЕС+

Приключиха тренингите по проект „Обединени срещу агресията“

Приключи предпоследната част от трета фаза на проекта „Обединени срещу агресията“, изпълняван от Фондация „Владиславово“ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности на Министерство на младежта и спорта. В нея бяха предвидени да се проведат тренинги на новосъздадените екипи от участници във втора фаза на проектните дейности. Тя включваше обучение на млади хора разделени в две групи по възраст 15-19 години и 19-25 години. Младежите излъчиха свои представители 12 души разделени в двете целеви групи, които се включиха в тренингите по проекта.

Целта на тренингите бе младите хора да дефинират сами що е то социално отговорно поведение, да разпознават видовете агресия, какви са методите за преодоляването и справянето с различията и начините, чрез които се овладява гневът.

Темите, по които работиха в продължение на два месеца бяха свързани с видовете агресивно поведение, борба срещу езика на омразата и срещу дискриминацията, методи за преодоляване на различията и дефиниране на социално отговорно поведение.

Участниците в групите бяха активни и конструктивни в своята работа. Успяха да „илюстрират“ вижданията си по темите, като резултат от тяхната работа, бе изготвянето на препоръки към техните връстници, които оформиха в презентации, целящи нагледно стъпка по стъпка да представят своите алгоритми за справяне с проблемите обхванати в темите. Изработените презентации те ще представят на края на трета фаза, за която е планиран да се организиран семинар, на който ще присъстват и двата екипа. Ще имат възможност да съпоставят изводите, до които са стигнали и да обменят опит.

В тренингите бяха включени и ролеви игри. Младите хора бяха поставени в различни ситуации, в които трябваше да подберат правилната реакция с цел предотвратяване на конфликти, овладяване на гнева, възприемане на гледната точка на другия и толерантността към различното мнение.

Екипите работиха с помощта на обучители, психолог и социален работник по проекта.

Този информационен материал е част от изпълнението по Проект “ Обединени срещу агресията“, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година, Направление 2 „Превенция на агресията сред младите хора (насилие, езика на омраза, дискриминация, расизъм и др.)“, съгласно Договор № 25-00-7/16.03.2021 и номер по Проект - НПИМД-Н2-Т3-113/2021.Изпъляван от Фондация "Владиславово"

Съдържанието на материала е отговорност на автор - Фондация "Владиславово", като Министерството на младежта и спорта не носи отговорност за начина на използване на информацията.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448