Отстраненият кмет на район „Одесос“ отново обжалва решението на ОИК-Варна

Варна<+> 12.02.2024 11:51 Снимка: ДНЕС+

Отстраненият кмет на район „Одесос“ отново обжалва решението на ОИК-Варна

В Административен съд –Варна е образувано дело по жалба на  Цветнен Ц. срещу Решение № 294 / 02.02.2024 г., постановено от Общинската избирателна комисия (ОИК) гр. Варна, с което се прекратяват предсрочно неговите пълномощията като кмет на район „Одесос“. 

С жалбата се иска отмяна на процесното решение на ОИК-Варна и спиране на предварителното му изпълнение

В жалбата се твърди, че сигналът, по който е постановено Решението на ОИК-Варна, не изхожда от реално съществуващо физическо лице, нито е постъпил в деловодната система на комисията по установения от ЦИК ред.

„Непосредствено след полагане на клетвата, жалбоподателят реално е преустановил извършването на всякаква търговска дейност, включително е възложил изготвяне на оценка на търговското предприятие“ – се сочи в жалбата.

През процесния период не е получавал доходи като ЕТ, а единствено като мажоритарно избран кмет на район и при предсрочното прекратяване на мандата ще остане без доходи, поради липсата на паралелно трудово правоотношение.

Иска се спиране на предварителното изпълнение на процесното решение, като се обосновава с това, че то засяга по недопустим начин конституционно гарантираното за всеки български гражданин право на труд и би уронило престижа на Цветнен Ц.

CHF CHF 1 2.02237
GBP GBP 1 2.32242
RON RON 10 3.93369
TRY TRY 100 5.44702
USD USD 1 1.79632