Съдът остави без разглеждане искането на кмета на район „Одесос“

Варна<+> 06.02.2024 14:38 Снимка: ДНЕС+

Съдът остави без разглеждане искането на кмета на район „Одесос“

Административен съд – Варна оставя без разглеждане искането на Цветнен Ц. за спиране на предварителното изпълнение на Решение № 294/02.02.2024 г. на Общинска избирателна комисия – гр. Варна и прекратява производството по ч.адм. д. № 259 по описа на съда за 2024 г.

В мотивите си съдът посочва, че за да бъде допустимо искането за спиране на предварителното изпълнение по силата на закона, е необходимо да са налице процесуалните предпоставки за неговото разглеждане. Като процесуална предпоставка съдът сочи наличието на висящ съдебен процес за проверка на законосъобразността на акта, чието предварително изпълнение се иска да бъде спряно.

Видно от приложената по делото справка от деловодната система на АдмС – Варна, а и от заявеното в искането, до настоящия момент не е образувано производство по оспорване на процесното решение на ОИК – Варна от Цветнен Ц.

Съдът прави извод, че при липсата на висящ процес по оспорване на административния акт, искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение се явява недопустимо; жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок. 

CHF CHF 1 2.013
GBP GBP 1 2.28956
RON RON 10 3.93393
TRY TRY 100 5.68004
USD USD 1 1.83612