Община Варна провежда кампания срещу трафика на хора под надслов „За къде пътуваш“

Варна<+> 13.04.2024 13:40 Снимка: ДНЕС+

Община Варна провежда кампания срещу трафика на хора под надслов „За къде пътуваш“

Община Варна, съвместно с Националната и Местната комисии за борба с трафика на  хора започва ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „За къде пътуваш“. Инициативата ще се проведе в дните 15 април – 31 май 2024 г. Партньори в кампанията са също дирекция „Бюро по труда“ – Варна, Гранична полиция – Летище Варна и 12 варненски училища с разкрити училищни превантивни клубове, които участват със свои доброволци.

Основна цел на кампанията е да постигне широк обществен отзвук и информираност  за  проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация. „За къде пътуваш“ се стреми да увеличи осведомеността и чувствителността на обществото за рисковете от трафик и трудова експлоатация. В инициативата се търсят механизми за привличане вниманието на най-уязвимите в това отношение групи и предпазването им от злополучна трудова миграция.

На партньорите в кампанията са предоставени информационни материали, които да насочват вниманието на българските граждани към рисковете, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация, методите за въвличане и начините за предпазване.

По време на кампанията доброволци от училищните превантивни клубове ще провеждат информационни сесии сред връстници.

CHF CHF 1 1.98461
GBP GBP 1 2.28258
RON RON 10 3.93116
TRY TRY 100 5.59045
USD USD 1 1.80361