Започна обучение за превенция на трафика на хора в интернет

Варна<+> 29.11.2022 13:09 Снимка: ДНЕС+

Започна обучение за превенция на трафика на хора в интернет

Стартира двудневно обучение на тема: „Рисковете от трафик на хора в дигиталното пространство – превенция на предизвикателствата в мрежата“, организирано от дирекция „Превенции“ към Община Варна. Първия ден ще участват 22 доброволци от 11 варненски училища, с разкрити ученически превантивни клубове. Целта е те да развиват  умения за разпознаване, реакция и превенция на трафика на хора в онлайн пространството.

На следващият ден ще се обучават професионалисти - около 20 обществени възпитатели и членове на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Темите са свързани с ефективна реакция при проблем с ученици в мрежата. Водещ обученията е Антоанета Василева – първи вицепрезидент на експертната група за мониторинг по прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора към Съвета на Европа.

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.3227
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.60689
USD USD 1 1.83027