Младежи от Варна ще се борят с нарастващата агресия сред своите връстници

Варна<+> 19.04.2021 12:21 Снимка: ДНЕС+

Младежи от Варна ще се борят с нарастващата агресия сред своите връстници

Последните анализи сред младежите сочат, че 67% от тях са се сблъсквали поне веднъж с агресивно поведение на свои връстници или съученици и че трудно разпознават всички форми на агресия, особено в интернет пространството, където прекарват по-голямата част от времето си.

От друга страна, в резултат на въведените мерки на изолация по време на пандемията с COVID 19 е регистрирано увеличение на случаите на вербална и кибер агресия сред младежите, както и езика на омразата и дискриминацията.

Всички тези проблеми ще търсят своето решение, чрез реализиране на Mладежка инициатива под надслов: Стоп на агресията!

Инициативата се изпълнява от Сдружение „С грижа за младите“ с финансовата подкрепа на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности “.

Предстои младежка конференция с участието на младежи, младежки работници и представители на местната власт на тема: Видове агресии и начини за справяне с тях.

Организирането на конференцията е резултат от тревожната тенденция, свързана с нарастващата агресия сред младежите и случаите на не приемане на различните младежи. По време на конференцията младежите ще обсъдят конкретни мерки и политики за справяне с този проблем. В резултат от дискусиите и обобщените виждания на участниците ще се създаде нов образователен ресурс: Наръчник за“ Видове агресии и начини за справяне с тях“.

Младежката инициатива предвижда и Информационната кампания, която ще се реализира основно от младежи към младежи и ще носи слогана: Стоп на агресията!

Част от кампанията е създаване и разпространение на Образователен филм за борба с агресията и дискриминацията сред  младежите. Разпространение на банери в социалните мрежи с послания и текстове за борба с агресията, както и на  информационни брошури „Стоп на агресията!“, чрез мрежата от доброволчески младежки центрове във Варна, Младежки дом-Варна и големите средни училища.

Целта на младежката инициатива е по един атрактивен начин, близък до интересите на младите хора да информира целевата група младежи, като я накара да се замисли върху основните видове агресия и как да се справят ако бъдат въвлечени в подобни ситуации на вербална агресия и дискриминация срещу различните младежи, все по-често съпътстваща живота им в училище или в дигиталната среда.

CHF CHF 1 1.78192
GBP GBP 1 2.27388
RON RON 10 3.96962
TRY TRY 10 1.9401
USD USD 1 1.60709