Варна<+> 26.09.2021 10:01 Снимка: ДНЕС+

Екип от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ гостува в Средно училище „Гео Милев“ – Варна

Екип от Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ оглавен  от проф.д-р  Силвия Николаева  гостува в Средно училище „Гео Милев“ – Варна. Университетските преподаватели имат изследователски интерес  към  свързаността между формалното  и неформалното образование в училище и са на етап теренни проучвания. Целта на посещението, което е по тяхна инициатива,  е събиране на примери за добри практики.

Директорът Албена Павлова представи  училището, проектите по които се работи, извънкласните дейности в клубовете по интереси, националните програми, в които са включени учениците.

По време на неформалната среща педагозите разказаха за интердисциплинарните  уроци, които обединяват няколко предмета  и се подготвят съвместно от няколко учители. Говориха за това как мотивират участието на учениците в извънкласни форми. За умението да се намерят интересни теми и задачи, които да провокират творческите и изследователски  нагласи на учениците, за да  участват с желание в работата, да искат да си сътрудничат  в  в екип, да презентират създадените  продукти. 

Учителите споделиха своята практика в използването на театралната педагогика  в обучението по чужди езици- английски, немски и руски, за прилагането на иновационни подходи в своята работа и в извънкласните форми.

Гостите проявиха интерес към работата на клуб „Активно учителство“, в който участва част от екипа на училището и темите, които се разискват на техните срещи. Учителите с конкретни примери разказаха за работата си с родителите в създаденото „Училище за родители“, за съвместните срещи, дискусии, разглеждане на конкретни казуси. Психологът на училището сподели своите впечатления за участието на родителите, заедно с техните деца,  в различни инициативи, уроци, тренинги и как техния интерес и доверие нарастват с времето.

Неформалният характер на срещата позволи да бъдат задавани много въпроси, да се споделят мнения и да се говори с конкретни примери.

Проф.д-р  Силвия Николаева изрази общото мнение на университетския  екип, че са силно впечатлени от  мащабната и разнообразна дейност в училището, свързана с неформалното образование. Тя добави, че всичко научено директно влиза в тяхната преподавателска работа и обучение на студентите. В края на срещата гостите получиха и няколко книжки, които събират педагогическия опит на учителите - „Родители и учители заедно за успеха на децата“, „В разбиране на различието“, „Ролята на възрастните за формиране на самостоятелност у децата“, както и алманаха издаден по повод  40 – годишнината на СУ „Гео Милев“.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448