Д-р Янко Станев: Да се вдигне капиталовия дял на общинското дружество "Ученическо и столово хранене"

Варна<+> 25.09.2020 19:58 Снимка: Днес +

Д-р Янко Станев: Да се вдигне капиталовия дял на общинското дружество "Ученическо и столово хранене"

Да се вдигне капиталовия дял на  общинското предприятие "Ученическо и столово хранене" предложи заместник -председателя на Общински Съвет- Варна д-р Янко Станев на заседание на ПК"Финанси и бюджет". 

Д-р Станев представи предложение да бъде променена дефиницията, въз основа на която ще бъдат отпуснати тези средства, а именно да бъде увеличен дяловия капитал на "Училищно и столово хранене", допълнително да се дефиренцира какъв е разхода. Той обясни, че вдигайки капитала на едно предприятие, неминуемо възникват и капиталови разходи и в случая се покриват разходи, направени във връзка с кризата. 

На заседание на ПК"Собственост и стопанство" предложението да бъдат подпомогнати общински предприятия получи положително становище, тъй като поради извънредното положение, свързано с Ковид-19 и преустановяването на дейността на много от тях, дружествата претърпяха финансови загуби. 

Съветниците отправиха искане към управителите на дружествата да представят своите програми и планове за справяне с кризата. 

Училищно и столово хранене" и Дворец на културата и спорта" бяха сред предприятията, които претърпяха най-много загуби по време на Ковид-19 кризата.

Местните депутати се обединиха около решението предприятията да бъдат финансирани от бюджета на община Варна за 2020 година, за да се покрият текущите нужди и загуби от Ковид-19 кризата. 

Управителят на дружеството д-р Божанка Георгиева информира съветниците в резюме за претърпените загуби и финансовото състояние на предприятието. Училищно и столово хранене ще бъде подпомогнато с 1,2 млн лв. Същото решение взеха съветниците и за Дворецът на културата и спорта. Финансирането ще бъде на стойност 250 000 лв. 

Решенията бяха допуснати с предварително изпълнение. 

Геновева Михайлова 

CHF CHF 1 1.82532
GBP GBP 1 2.15697
RON RON 10 4.01278
TRY TRY 10 2.07146
USD USD 1 1.64965