Административният съд във Варна не уважи искането на отстранения кмет на "Одесос"

Варна<+> 14.02.2024 11:53 Снимка: ДНЕС+

Административният съд във Варна не уважи искането на отстранения кмет на "Одесос"

Съдът отхвърли искането на кмета на район „Одесос“ за спиране предварителното изпълнение на Решението на ОИК-Варна

Административен съд – Варна остави без уважение искането от Цветнен Ц. за спиране предварителното изпълнение на Решение № 294/02.02.2024 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна.

В мотивите съдът посочва, че с оспореното решение на ОИК – Варна са прекратени пълномощията на жалбоподателя като районен кмет на район „Одесос“ в община Варна, но с изключение на посочената длъжност за Цветнен Ц. е налице неограничено право да полага труд, съответно да придобива доходи. В този смисъл, не е нарушено правото му на труд, установено от Конституция на Република България.

Съдът е дал възможност на жалбоподателя да представи доказателства, чрез които да се установят доходите и имущественото му състояние, както и да посочи всички обстоятелства и доказателства, че оспореното решение ще му нанесе значителна или трудно поправима вреда. В предоставения срок не са представени доказателства във връзка с указанията.

Съдът приема, че към настоящия момент не са налице доказателства, чрез които се установява, че за жалбоподателя ще настъпи значителна или трудно поправима вреда. Целта на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение е да се охрани максимално общественият интерес, като се вземат всички мерки, да не се допусне лице да изпълнява длъжността кмет на район, след като за това лице има данни и/или доказателства, че извършва търговска дейност.

Във връзка с доводите на жалбоподателя, че ще се накърни репутацията и доброто му име,  съдът сочи, че защитата в тази насока ще се осъществи с окончателен съдебен акт по спора. Направен е извод, че искането за спиране изпълнението на оспореното решение следва да бъде оставено без уважение.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7–дневен срок, съобщават от пресцентъра на Административния съд..

Припомняме, че на 2 февруари 2024 г. Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна излезе с решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на район „Одесос“ Цветнен Цветков. Причина за отстраняването му е несъвместимостта на Цветков с позицията районен кмет, тъй като той има фирма – ЕТ „ТУКИ – Цветков – Цветнен Цветков“.

Цветков вече обжалва решението на ОИК-Варна с искане да бъде спряно предварителното производство. Това му искане също беше оставено без уважение от административните съдии.


С пълния текст на Определението можете да се запознаете тук:
https://ecase.justice.bg/act/getactpublicfile?guid=b96c170f-09fd-444c-96b0-47fa1c16eca6

CHF CHF 1 2.00105
GBP GBP 1 2.27568
RON RON 10 3.93076
TRY TRY 100 5.62834
USD USD 1 1.83027