Кметът на район „Одесос“ обжалва пред съда отстраняването си

Варна<+> 06.02.2024 12:14 Снимка: ДНЕС+

Кметът на район „Одесос“ обжалва пред съда отстраняването си

Днес в Административен съд – Варна постъпи искане за спиране на Решение №294/02.02.2024 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК) гр. Варна, с което са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на район „Одесос“ – Цветнен Ц. В искането се посочва, че Цветнен Ц. ще упражни в законоустановения от закона срок, който с днешна дата не е изтекъл, правото си на жалба срещу постановеното от ОИК решение. Твърди се, че предварителното изпълнение на процесното решение ще причини на Цветнен Ц. значителни и трудно поправими вреди и че „засяга по недопустим начин конституционно гарантираното на всеки български гражданин право на труд“.

  С Решение №294 от 2 февруари 2024 г. на ОИК – Варна се анулира  издаденото на Цветнен Ц. удостоверение за избран за районен кмет на район „Одесос“, община Варна в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 29 октомври 2023 г. в община Варна.

  Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд – Варна.

CHF CHF 1 1.97419
GBP GBP 1 2.29625
RON RON 10 3.931
TRY TRY 100 5.59253
USD USD 1 1.80194