1614 безработни в област Варна са постъпили на работа през март 2021г.

Варна<+> 29.04.2021 10:31 Снимка: ДНЕС+

1614 безработни в област Варна са постъпили на работа през март 2021г.

На работа в област Варна през март 2021 г. са постъпили 1614 безработни лица. 90,1% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 234 младежи на възраст до 29 години, както и 52 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През март 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1191 работни места. На първичния пазар са обявени 992 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата хотелиерството и ресторантьорството (313). Следват хуманно здравеопазване и социална работа (200), търговия (100), селско, горско и рибно стопанство (65), преработваща промишленост (64), държавно управление (46), финансови и застрахователни дейности (37). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 199 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през март 2021 г. е 5,13%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 11425, с 280 повече спрямо месец март на 2020 г. В сравнение с февруари 2021 г. се отчита намаление от 0,46 процентни пункта на равнището на безработица. За сравнение, през март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. се отчита увеличение с 0,55 процентни пункта.

В град Варна броят на регистрираните безработни през март 2021 г. е 6001. Равнището на безработица в града е 3,45%, с 0,13 процентни пункта по-високо спрямо март предходната година. В сравнение с февруари 2021 г. се отчита намаление с 0,44 процентни пункта.

CHF CHF 1 1.78192
GBP GBP 1 2.27388
RON RON 10 3.96962
TRY TRY 10 1.9401
USD USD 1 1.60709