Доц. Медиха Хамза: Професионалното образование е много необходимо и важно за икономиката ни

Избрано 24.06.2021 10:45 Снимка: ДНЕС+

Доц. Медиха Хамза: Професионалното образование е много необходимо и важно за икономиката ни

Професионалното образование в системата е много необходимо и важно, заяви за медията ни доц. д-р инж. Медиха Хамза, кандидат за народен представител от СДС-Варна в коалицията ГЕРБ-СДС.

Тя поясни, че липсата на обучени кадри в много от производствените сектори създават затруднения на предприятията в различни отрасли. От години се наблюдава проблем с набирането на кадри, завършили средното си образование в различни професионални направления. От друга страна това създава и затруднения в сферата на висшето образование. Безспорно е факт, че през последните години интереса към техническото образование сред младите хора е намалял. С приоритет сред тях е образованието насочено към IT сектора.

Въпросите обаче, които остават са как да имаме подготвени кадри с професионално образование, как да имаме учители и преподаватели, по какъв начин предприятията в отделните отрасли могат да бъдат в помощ на професионалното образование?

Кандидатът за депутат на СДС-Варна проведе on-line анкетно проучване сред 122 лица, с няколко въпроса по темата за професионалното обучение.

Според резултатите от запитването 62,3 % от участниците смятат, че настоящото образование не дава големи шансове за успешна реализация на младите хора.

На въпрос свързан с необходимо ли е да се разшири мрежата от професионални училища, 86,9 % от анкетираните са отговорили с да.

Към анкетираните е зададен и въпроса – В кои сектори смятате, че е необходимо да се разшири системата на професионалното образование?

Получените отговори показват, че анкетираните виждат необходимостта от разширяване на професионалното образование в не един и два отрасъла.

На въпросите свързани с необходимостта от разширяване на практическата подготовка и участието на бизнеса при професионалната подготовка на кадрите, то 97,5 % от анкетираните са на мнение, че е необходимо.

Като добър пример тя посочи СУ “Васил Левски“ гр. Девня. Там се обучават ученици в специалности "Автоматизация на непрекъснати производства" и "Електрообзавеждане на производството". Кадри с такова образование са необходими за "Агрополихим"АД, "Девня Цимент"АД и "Солвей Соди"АД. Те от своя страна подпомагат процеса на обучение като са поели ангажимент за изнесено практическо обучение на територията на заводите "Агрополихим"АД, "Девня Цимент"АД и "Солвей Соди"АД, както и да осигуряват работното облекло и ръководители за всяка група. Община Девня също активно участва в този процес като осигурява ежеседмичен транспорт.

Доц. Медиха Хамза е посещавала училището и смята, че симбиозата училище - бизнес - община е добрият пример, който трябва да се следва за едно по-добро професионално образование на българските деца.

Подробни резултати от анкетното проучване очаквайте на страницата на доц. Хамза.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648