Доц. д-р инж. Медиха Хамза: Читалищата са онази светиня, с която сме уникални пред света

Избрано 28.06.2021 16:28 Снимка: ДНЕС+

Доц. д-р инж. Медиха Хамза: Читалищата са онази светиня, с която сме уникални пред света

Ролята на читалищата в България е да съхраняват националното и културно наследство и родова памет. Тяхно е призванието да работят за културното и духовно благополучие на местната общност, да бъдат посредник в гражданското общество, с което да допринасят за неговото изграждане и развитие. 

Друга тяхна роля е да привличат обществено ангажирани хора от всяка възраст, като им създават благоприятна среда за културни, творчески и образователни изяви.

Читалищната дейност във Варна е богата по съдържание. На територията на Морската столица има 24 читалищни структури, а началото на читалищната дейност в България е положено през 1856 г. 

Кандидатът на СДС-Варна в листата на Коалиция ГЕРБ-СДС доц. д-р инж. Медиха Хамза се срещна с представители на две читалища във Варна – Народно читалище „Отец Паисий“ и Народно читалище „Просвета-1927“. 
По време на работните срещи, които тя проведе, бяха обсъдени дейностите, проблемите, потенциала и модернизацията на читалищата, както и популяризирането на дейността им. 

Сред главните проблеми, за които читалищните работници споделиха, бе финансирането, което е крайно недостатъчно за покриване на всички разходи и ремонтни дейности по базите, реквизит, костюми и други. Недостигат средства и за развиването на текущите дейности. Финансирането се осъществява на принципа "субсидия, на база субсидирана численост".

Относно проектното финансиране,  читалищата все още нямат широк достъп до проекти и програми, а и не навсякъде имат кадрова готовност да пишат и работят по проекти. Затова, според тях, подпомагането, а не изцяло дотиране от държавата и задължително от общината, трябва да бъде приоритетизирано. За Варна това е още по-наложително, поради две причини - Варна е изключително богата на  професионални културни институти и на културни събития, които обаче не винаги стигат до варненци след Аспарухов мост. 

Коментирана беше и темата за концертните и масовите изяви. 

През 2014 -2015г. доц. Д-р инж. Медиха Хамза е председател на ПК “Социални дейности и жилищна политика“ към Общински съвет-Варна. Тя внася предложение за изграждането на открити сцени към читалищата във всеки район на Варна. Според предложението сцените следва да са пригодени и за хора с увреждания, за да могат да участват безпрепятствено в изяви.

По думите на доц. Хамза, читалищата имат нужда да привличат хора към дейността си. "Нещо повече – да имат възможност за провеждане на различни концертни и други мероприятия в районите, а не само в центъра на града. 
Модерната библиотека трябва да е функционална и адаптивна. За да бъде търсена една библиотека, трябва екипът ѝ да е запознат с новостите в професионалната сфера, да се прилагат иновации и атрактивност в библиотечното обслужване. В съвременното общество, библиотеките вече имат ролята и на информационни центрове."

Присъствалите на срещата с кандидата за народен представител читалищни дейци се обединиха около тезата, че всичко това превръща модернизацията на всички читалищни структури в крайна необходимост.  Нужни са колективни усилия, за да се запазят тези храмове на българската култура, духовно и творческо развитие. Те са дом и на българския фолклор, на първото участие на сцена на всяко дете, и трябва да бъдат приоритет за държавата.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


CHF CHF 1 1.97878
GBP GBP 1 2.28913
RON RON 10 3.93187
TRY TRY 100 5.59205
USD USD 1 1.80029