Доц. д-р инж. Медиха Хамза: Финансирането на читалищата е недостатъчно

Избрано 27.10.2021 10:56 Снимка: ДНЕС+

Доц. д-р инж. Медиха Хамза: Финансирането на читалищата е недостатъчно

"Ролята на читалищата в България е да съхраняват националното културно наследство и родова памет. Тяхно е призванието да работят за културата и духовното благополучие на местната общност, да бъдат посредник в гражданското общество, с което да допринасят за неговото изграждане и развитие. Друга тяхна роля е да привличат обществено ангажирани хора от всяка възраст, като им създават благоприятна среда за творчески и образователни изяви." Това заяви за ДНЕС+ кандидатът за народен представител на СДС-Варна в коалицията ГЕРБ-СДС доц. д-р инж. Медиха Хамза. 

По думите ѝ, основният проблем, за който читалищните служители споделят, е финансирането. То е недостатъчно за покриване на всички разходи и ремонтни дейности по базите, реквизит, костюми и други. Не достигат средства и за развиването на текущите дейности. Финансирането се осъществява на принципа "субсидия, на база субсидирана численост", а би следвало размерът на предоставяните средства да отчита и важен фактор, какъвто са извършените дейности.

Относно проектното финансиране,  кандидатът на СДС-Варна поясни, че читалищата все още нямат широк достъп до проекти и програми, а и не навсякъде разполагат с кадрова готовност да разработват и изпълняват проекти. 

През 2014 -2015г. доц. д-р инж. Медиха Хамза е председател на Постоянната комисия “Социални дейности и жилищна политика“ към Общински съвет-Варна. Тя внася предложение за изграждането на открити сцени към читалищата във всеки район на Варна. Предложено е сцените да са пригодени и за хора с увреждания, за да могат и те да участват безпрепятствено в изяви.

„За Варна това е още по-наложително, поради две причини: първо, защото градът е изключителн богат на професионални културни институти и събития, които обаче, не винаги стигат до варненци, живеещи извън централната част на града. И второ, че по този начин ще се създадат условия училища и детски градини да ползват сцените на открито, което ще даде възможности за повече и различни изяви извън сградите на учебните и детски заведения. 

По думите на доц. Хамза, читалищата имат нужда да привличат хора от различни възрасти към дейността си. Една такава дейност е библиотечната. "Модерната библиотека трябва да е функционална и адаптивна. За да бъде търсена една библиотека, трябва екипът ѝ да е запознат с новостите в професионалната сфера, да се прилагат иновации и атрактивност в библиотечното обслужване. В съвременното общество, библиотеките вече имат ролята и на информационни центрове."

"Читалищата са дом и на българския фолклор, на първото участие на сцена на всяко дете, и трябва да бъдат приоритет за държавата. А Варна може да се похвали с богата по съдържание читалищна дейност", каза в заключение доц. д-р инж. Медиха Хамза.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448