Втори сме в ЕС по най-нисък дълг като дял от БВП в края на септември 2023 г.

ЕС и Свят 22.01.2024 16:53 Снимка: ДНЕС+

Втори сме в ЕС по най-нисък дълг като дял от БВП в края на септември 2023 г.

Гърция, Италия, Франция са най-зле в това съотношение

Делът на държавния дълг на страните от Европейския съюз спрямо брутния им вътрешен продукт (БВП) се понижава до 82,6 на сто в края на периода юли-септември 2023 г. при 83 на сто през второто тримесечие на миналата годината, съобщи БТА, като се позова на актуалните данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Ако бъдат разглеждани само страните от еврозоната, то при тях също се отчита понижение на съотношението държавен дълг към БВП - от 90,3 в края на юни 2023 г. на 89,9 на сто в края на септември 2023 г.

И на годишна основа (спрямо третото тримесечие на 2022 г.) делът на държавния дълг на страните от ЕС спрямо БВП се понижава в края на периода юли-септември 2023 г. - от 84,6 на сто на 82,6 на сто. При държавите от валутния съюз също е регистрирано понижение - от 92,2 на сто на 89,9 на сто.

В края на септември 2023 г. дълговите ценни книжа съставляват около 83,1 на сто от общия държавен дълг на страните от Евросъюза и 83,6 на сто от този на държавите от еврозоната.

Графика: Евростат

Съотношение на държавен дълг към БВП при страните от ЕС

В края на третото тримесечие на миналата година най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) сред страните от ЕС е отчетено в Естония (18,2 на сто), България (21 на сто) и Люксембург (25,7 на сто), Швеция (29,7 на сто) и Дания (30,1 на сто).

Най-високо съотношение - държавен дълг към БВП в края на септември 2023 г., е регистрирано в Гърция (165,5 на сто), Италия (140,6 на сто), Франция (111,9 на сто), Испания (109,8 на сто) и Белгия (108 на сто).

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. в края на юли-септември 2023 г. 8 страни от Евросъюза отчитат повишение на съотношението на държавния дълг спрямо брутния си вътрешен продукт - Белгия (+2,5 процентни пункта), Естония (+2,3 процентни пункта), Финландия (+2 процентни пункта), Латвия (+1,3 процентни пункта), Словакия, Румъния и Люксембург (по +1 процентни пункта) и Литва (+0,4 процентни пункта).

Най-голямо понижение на съотношението държавен дълг към БВП сред страните от ЕС през този период е регистрирано в Кипър (-5,6 процентни пункта), Португалия (-2,5 процентни пункта), Хърватия (-2,2 процентни пункта), Италия (-1,8 процентни пункта), Гърция (-1,6 процентни пункта) и Испания (-1,4 процентни пункта).

CHF CHF 1 1.97419
GBP GBP 1 2.29625
RON RON 10 3.931
TRY TRY 100 5.59253
USD USD 1 1.80194