ЕП одобри мерки за контрол на огнища от заразни болести

ЕС и Свят 04.10.2022 18:15 Снимка: ДНЕС+

ЕП одобри мерки за контрол на огнища от заразни болести

Европейският парламент одобри нови мерки за укрепване на капацитета на ЕС за предотвратяване и контрол на огнища от заразни болести и за справяне с трансгранични заплахи за здравето.

Членовете на ЕП одобриха постигнатото със Съвета споразумение за удължаване на мандата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) с 542 гласа „за“, 43 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“. Новото законодателство има за цел да укрепи капацитета на ЕС за предотвратяване, оперативна готовност и управление на огнищата на заразни болести.

ECDC ще си сътрудничи с Европейската комисия, националните органи, органите на ЕС и международните организации, за да гарантира, че действията им са съгласувани и се допълват взаимно. С оглед на навременното подаване на съпоставими данни, Центърът ще координира стандартизацията на процедурите за събиране на данни, както и валидирането, анализа и разпространението на данни на равнище ЕС.

Освен това ECDC ще следи отблизо капацитета на националните здравни системи за откриване, предотвратяване и реагиране на епидемични огнища, както и преодоляването на последиците от тях. Той ще проверява и за наличието на пропуски и ще издава научно обосновани препоръки.

Парламентът също така прие с 544 гласа „за“, 50 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“ споразумението относно мерки, които ще позволят на ЕС по-добре да предвижда и да реагира на сериозни трансгранични заплахи за здравето.

Новите правила включват усъвършенствано планиране на превенцията, готовността и реакцията на равнище ЕС и на национално равнище. Комисията ще може официално да установява наличието на извънредна ситуация в областта на общественото здраве на равнище ЕС, което ще доведе до засилване на сътрудничеството в рамките на ЕС. Така мерките за противодействие ще се разработват и прилагат своевременно.

В законодателството също така се изясняват процедурите за съвместно снабдяване с лекарства и медицински изделия, включително възможността за ограничаване на паралелните дейности по възлагане на обществени поръчки и договаряне от участващите държави – когато става въпрос за продукти, закупувани на равнище ЕС.

"ECDC ще предоставя препоръки за укрепване на капацитета на здравните системи и ще участва в разработването на здравни показатели, които ще спомогнат за управлението и реагирането на епидемии от заразни болести и за решаването на произтичащите от тях проблеми в здравеопазването. Центърът ще бъде по-добре подготвен да предоставя солиден и независим научен експертен опит и да подкрепя мерките за предотвратяване, постигане на оперативна готовност и реагиране на трансгранични заплахи за здравето", заяви докладчикът Йоана Копчинска.

"Този законодателен пакет дава ясен отговор на желанието, изразено от 74% от европейските граждани, за по-голямо европейско участие в управлението на кризи. Градим Европейския здравен съюз стъпка по стъпка. Ще продължим този проект в контекста на обсъжданията за бъдещ Конвент за преразглеждане на европейските договори", каза докладчикът Вероник Трийе-Льоноар.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648