С три месеца се удължава срока, в който болници могат да кандидатстват за европари

България 23.07.2021 20:27 Снимка: ДНЕС+

С три месеца се удължава срока, в който болници могат да кандидатстват за европари

С три месеца се удължава срока, в който болници могат да кандидатстват за европари за модернизиране на отделения за лечение на коронавирус, съобщиха от регионалното министерство.

Кандидатстването е по процедурата "Мерки за справяне с пандемията" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Бюджетът е в размер на почти 129,3 млн.лв.

Със Заповед на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Валентина Върбева крайният срок за подаване на проектите се променя от 29 юли на 29 октомври 2021 г.

Бенефициент е Министерството на здравеопазването. Проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство с общини и/или с общински лечебни заведения.

Целта е укрепване капацитета на болничната мрежа чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19. С тази мярка се очаква подкрепа на здравната система в условията на сериозно изпитание и да се създаде готовност за реакция при следващи епидемични ситуации

Може да се кандидатства и за осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, както и повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19.

Ще се финансират и мерки за внедряване на телемедицина. Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448