Повече българи по Черноморието през летния сезон за разлика от 2020 г.

България 15.09.2021 08:40 Снимка: ДНЕС+

Повече българи по Черноморието през летния сезон за разлика от 2020 г.

Данните, с които разполагат от Министерството на туризма дават основание да се заключи, че до момента летен сезон 2021 г. протича значително по-благоприятно спрямо първоначалните очаквания. Общият брой на туристите в места за настаняване е близо 3,7 млн. по неокончателни данни от ЕСТИ за периода май - август 2021 г. От тях над 2,3 млн. са българи, а чуждестранните туристи са близо 1,4 млн.

Постигнатите резултати са несъпоставимо по-високи спрямо летен сезон 2020 г.

За периода май до 22 август 2021 г. общият брой туристи е нараснал по най-скромни оценки с около 1,6 млн. или с над 70% спрямо същия период на 2020 г, но се очаква забавяне на ръста във връзка с започващата четвърта вълна на коронавирус в последната седмица на август. Ръстът на българските туристи по най-предпазливи оценки е с над 780 хил. или над 50%. Чуждестранните туристи се увеличават поне с 820 хил. или над 2 пъти.

По неокончателни данни за периода от 1 май 2021 г. почти до края на август 2021 г., броят на румънските туристи в местата за настаняване вече е около 580 хил. и ръст поне 2 пъти, полските туристи са над 120 хил. и ръст над 90%, немските туристи са над 105 хил. и сериозен ръст, чешките туристи са над 79 хил. и ръст над 2 пъти, украинските туристи са над 86 хил. и ръст над 2,5 пъти. Не се наблюдава възстановяване на туристопотока от Великобритания и Русия.


Източник: Министерство на туризма

Пазар България

Факторите, които повлияха в най-голяма степен за възстановяване на вътрешния туризъм са:

  1. Нарасналото желание да се пътува след дълги периоди на изолация.
  2. Ограничените възможности за пътуване в чужбина поради пандемията.
  3. Възстановяване на доверието в безопасността на българските курорти.
  4. Сериозната подготовка, която проведе туристическия бранш за летен сезон 2021 г.
  5. Големите намаления, които предложиха някои хотели.
  6. Ниската заболеваемост от COVID през периода май - август 2021 г.

Като резултат вътрешният туризъм се е възстановил напълно от пандемията.

В най-общ план за периода май - август 2021 г. малко под 60% от българските туристи са избрали почивка в област с излаз на море, а останалите малко над 40% са избрали друг вид туризъм. В началото на летния сезон значителен дял от българите са избрали СПА туризъм, но с напредването му този дял рязко спада за сметка на морския туризъм.

Водещи дестинации за лятна почивка на българските туристи за периода от май почти до края на август 2021 г. /без да се включва столицата/ са община Несебър - над 285 хил. български туристи, община Варна - над 176 хил. български туристи, община Приморско - над 135 хил. български туристи, община Созопол - над 114 хил. български туристи, община Велинград - над 106 хил. български туристи и др. Много висок ръст на българските туристи - над 65% за периода май - август 2021 г. се очертава във водещите СПА дестинации - Велинград, Хисаря и Разлог.

Пазар Румъния

Туристопотокът от Румъния също се е възстановил напълно от пандемията.

За разлика от предишни години, когато румънските туристи почиваха предимно по Северното Черноморие, през настоящият летен сезон водеща дестинация за румънски туристи е Слънчев бряг. За периода от май почти до края на август 2021 г. румънските туристи в община Несебър са над 223 хил. и ръст над 2,5 пъти, в община Варна - над 189 хил. и ръст над 81,2%, в община Балчик - над 74 хил. и ръст 61%, в община Каварна - над 25 хил. и ръст 23,1% и др.

Много сериозен е и ръстът на посещенията на румънски туристи с цел културен туризъм. В община Велико Търново румънските туристи са над 7500 за периода от май почти до края на август 2021 г., като ръстът им е над 3 пъти.

Пазар Полша

Резултатите са значително по-ниски спрямо периода май - август 2019 г., когато само в местата за настаняване с 10 и повече легла са били над 246 хил. полски туристи.

Основната част от полските туристи избират почивка в област Бургас, а сравнително малко по Северното Черноморие. Водещи дестинации за полските туристи за периода от май почти до края на август 2021 г. са община Несебър - над 62 хил. полски туристи и ръст над 71%, община Варна - над 33 хил. полски туристи и ръст над 2,5 пъти, община Приморско - над 4 хил. полски туристи и ръст близо 2 пъти и др.

Пазар Германия

Резултатите са много по-ниски спрямо същия период на 2019 г., когато в местата за настаняване с 10 и повече легла са пренощували 331 хил. немски туристи.

Причината за трудното възстановяване на туристопотока от Германия до равнищата от летен сезон 2019 г. е, че пазар Германия е силно зависим от организирания туризъм. Туроператорите не можаха да функционират в нормален режим през есента на 2020 г. и зимата 2020/2021 г. когато се извършват ранните записвания за летен сезон 2021 г. Късните записвания не са достатъчни за да компенсират това изоставане.

Водещи дестинации за периода май - август 2021 г. за немските туристи са община Варна - близо 35 хил. немски туристи, община Несебър - над 31 хил. немски туристи, Столична община - близо 11 хил. немски туристи, община Балчик - близо 6 хил. немски туристи, община Поморие - над 3800 немски туристи за периода от 1 май почти до края на август 2021 г. Сериозен ръст на немските туристи за този период се наблюдава в община Варна - над 2 пъти, както и в Столична община, а ръстът на немските туристи в област Бургас е по-скромен.

Пазар Чехия

Пандемията влияе по необичаен начин върху туристопотока от Чехия. През зимния сезон отбелязахме ръст на чешките туристи, а през летния сезон организираният туризъм с чартъри от Чехия се възстанови в приемливи рамки. За периода май почти до края на август 2021 г. броят на чешките туристи е над 79 хил., като ръстът спрямо същия период на 2020 г. е над 2 пъти. За сравнение през периода май - август 2019 г. чешките туристи са били 106 хил., но са се отчитали само места за настаняване с 10 и повече легла.

Една от характерните особености за чешкия пазар е, че почти всички чешки туристи почиват в област Бургас. Интересът на чешките туристи към Северното Черноморие е доста скромен.

Водещи дестинации за чешки туристи за периода май почти до края на август 2021 г. са община Несебър - над 42 хил. чешки туристи и ръст над 2,5 пъти, община Приморско - над 11 хил. чешки туристи и ръст - над 3 пъти, община Варна - над 10 хил. чешки туристи и ръст над 3 пъти, община Царево - над 2500 чешки туристи, община Поморие - над 2300 чешки туристи, община Созопол - над 2 хил. чешки туристи.

Пазар Украйна

Възстановяването на туристопотока от Украйна протича с много бързи темпове. За периода 1 май почти до края на август 2021 г. украинските туристи са над 86 хил. и ръст над 2,5 пъти. За сравнение през периода май - август 2019 г. украинските туристи са били 108 хил., но са се отчитали само места за настаняване с 10 и повече легла.

Водещи дестинации за украински туристи за периода от май почти до края на август 2021 г. са община Несебър - близо 40 хил. украински туристи, община Варна - над 14 хил. украински туристи, Столична община - над 6 хил. украински туристи, община Балчик - над 5600 украински туристи и др.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448