НСИ отчита ръст на БВП през последното тримесечие на 2023 г.

България 14.02.2024 13:46 Снимка: ДНЕС+

НСИ отчита ръст на БВП през последното тримесечие на 2023 г.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.6% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо третото тримесечие на 2023 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутната добавена стойност се увеличава с 0.2%. Крайното потребление регистрира ръст от 3.1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 4.2% през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо четвъртото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни.

НСИ отчита спад във вноса и износа на стоки и услуги. Износът на стоки и услуги намалява с 1.0%, а вносът на стоки и услуги намалява с 5.4%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0.5%. Брутната добавена стойност нараства с 0.2%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.1%.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 51 055.0 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 44 444.9 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81.7%, което в стойностно изражение възлиза на 41 697.4 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 10 132.5 млн. лв. и заема 19.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

CHF CHF 1 2.01778
GBP GBP 1 2.26558
RON RON 10 3.93084
TRY TRY 100 5.65362
USD USD 1 1.83957