На първо четене приеха три законопроекта за българското гражданство

България 21.09.2023 11:55 Снимка: ДНЕС+

На първо четене приеха три законопроекта за българското гражданство

Народните представители приеха на първо гласуване три законопроекта за изменения на Закона за българското гражданство. Предлагат се редица промени, сред които придобиване на българско гражданство чрез натурализация, както и лицата получили българско гражданство да получават съответния документ на официална церемония и решението да се обнародва в "Държавен вестник.

Първият законопроект е внесен от Радомир Чолаков и с него се цели да се запълни празнота в Закона за българското гражданство. Предлага се всички укази, с които се предоставя, възстановява, освобождава или лишава от българско гражданство да се обнародват в „Държавен вестник“, като по този начин ще се даде възможност обществото да бъде информирано. Предвижда се и лицата, придобили българско гражданство, да получават удостоверенията на специална официална церемония.

Вторият законопроект е внесен от Костадин Костадинов и група народни представители и с него се цели да се прецизира правната уредба, регулираща придобиването на българско гражданство чрез натурализация. Със законопроекта се предлага да се въведе изискване за чисто съдебно минало на кандидата за българско гражданство не само в Република България, но и в държавата му на произход, респективно в държавата на пребиваване. Предлага се съкращаване на срока за представяне на документите за освобождаване от друго гражданство, както и уеднаквяване на условията за придобиване на българско гражданство при сключване на брак с български гражданин, като се въвежда изискване за тригодишен срок на съжителство, който да бъде приложим във всички случаи и при наличието на данни, че бракът е фиктивен, българското гражданство да се отнема. Предвижда се отпадане на изискването при кандидатстване за българско гражданство на основание български произход възходящият роднина от български произход да е починал като български гражданин. Въвежда се като задължително условие за всички случаи на натурализация владеенето на българския език и се прецизира възможността за получаване на българско гражданство при интерес за Република България или когато лицето има особени заслуги към нея.

Предлага се отказът от българско гражданство да се допуска само ако лицето е погасило всичките си публични задължения към Република България и се въвежда изискване кандидатът за българско гражданство по натурализация да отговаря на законовите изисквания и към момента на издаване на указа за българско гражданство.

Третият законопроект е внесен от Николай Алгафари и група народни представители и с него се създава възможност за придобиване на българско гражданство по натурализация, когато лицето е подало молба за освобождаване от досегашното си гражданство, но не е възможно да се освободи от него по причини, за които не отговаря. Вносителите уточняват, че това са лица, които по принцип имат право да получат българско гражданство, но е необходимо да се освободят от другото гражданство, което имат.

„Всички граждани от страни като Сирия,Куба, Ливан, Украйна, Русия и Ирак със статут на постоянно пребиваващи в нашата страна, плащащи данъци в България, ще могат да получат българско гражданство след окончателното приемане на поправките. Това важи и за хората от тези страни, които са лекари, инженери, IT-специалисти, търговци и спортисти“, написа народният представител от ГЕРБ Николай Алгарфари.

Той благодари на всички колеги, които помогнаха несправедливостта спрямо хората от тези страни и спрямо техните деца да бъде поправена.

„Разочарован съм, че БСП се въздържаха от подкрепа. Но не съм никак изненадан, че Руди Гела гласува „против“, доказвайки за пореден път, че е враг на демокрацията“, допълни Алгафари.

CHF CHF 1 2.05078
GBP GBP 1 2.31374
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.57012
USD USD 1 1.82993