6400 души през 2020 г. започнали работа през Центровете за социално подпомагане

България 07.08.2020 14:46 Снимка: ДНЕС+

6400 души през 2020 г. започнали работа през Центровете за социално подпомагане

Близо 6400 души са започнали работа през 2020 г. Това показват данните на министерството на труда и социалната политика. За същия период центровете за заетост и социално подпомагане(ЦЗСП) са съдействали за включване в обучение на над 250 лица, а почти 6100 безработни са получили услуги за активно поведение на пазара на труда, напр. психологическо подпомагане.

На безработните лица и хората, получаващи социални помощи, се предлага индивидуализирано консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа до заетост и възможности за социално включване.

Към момента в страната функционират 76 ЦЗСП, които предлагат интегрирана услуга чрез взаимодействие между териториалните поделения на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане.

Целта на проекта е да има ефективна подкрепа на уязвимите групи чрез предоставяне на комплексна услуга за преодоляване на препятствията при търсенето и започването на работа.

CHF CHF 1 1.81566
GBP GBP 1 2.14389
RON RON 10 4.01155
TRY TRY 10 2.20125
USD USD 1 1.67954