Във Варна се строят най-много дву- и тристайни жилища

Варна<+> 12.08.2020 13:54 Снимка: ДНЕС+

Във Варна се строят най-много дву- и тристайни жилища

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2020 г. е 105, а новопостроените жилища в тях са 739. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са с 4 повече, или с 4.0%, a жилищата в тях нарастват със 170, или с 29.9%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 91.4%, с тухлена - 5.7%, а с друга - 2.9%.

Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След нея са областите София (столица) - 103 сгради с 993 жилища, Бургас - 96 сгради с 475 жилища и Пловдив - 78 сгради с 340 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (42.2%), следват тези с три стаи (35.7%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 2.3%

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2020 г. в област Варна е 58.2 хил. кв. м, или с 35.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 20.6% и достига 37.3 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна се увеличава от 75.7 кв. м през второто тримесечие на 2019 г. на 78.8 кв. м през същото тримесечие на 2020 година. Варна е пета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Монтана - 57.0 кв. м, следвана от областите Велико Търново - 62.5 кв. м, Перник - 71.0 кв. м и Бургас - 78.7 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Разград - 137.6 кв. м и Силистра - 135.3 кв. метра.

CHF CHF 1 1.81499
GBP GBP 1 2.14178
RON RON 10 4.026
TRY TRY 10 2.18285
USD USD 1 1.65286