Варна - първа в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

Варна<+> 25.11.2021 13:19 Снимка: ДНЕС+

Варна - първа в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради, съобщават от Териториалнто статистическо бюро - Североизток..

След нея са областите София (столица) - 121 сгради с 832 жилища и Бургас - 99 сгради с 440 жилища.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2021 г. е 123, а новопостроените жилища в тях са 837.

Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 3 повече, или с 2.5%, докато жилищата в тях намаляват със 155, или с 15.6%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 80.5%, с тухлена - 16.3%, а с друга - 3.2%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (46.8%), следват тези с три стаи (33.6%), а най-нисък е делът на жилищата с пет и с шест и повече стаи - по 2.9%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2021 г. в област Варна е 63.6 хил. кв. м, или с 13.6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ намалява със 17.5% и достига 41.9 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна се увеличава от 74.2 кв. м през третото тримесечие на 2020 г. на 76.0 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Варна е втора сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Враца - 67.3 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 190.0 кв. м и Разград - 149.1 кв. метра

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448