Варна<+> 21.03.2023 15:53 Снимка: ДНЕС+

Ученици и студенти посетиха Районен съд - Варна в Деня на отворените врати

Около 80 ученици и студенти се включиха в съвместната инициатива на Районен съд – Варна и Районна прокуратура - Варна, провеждана за поредна година под надслова „Открито за съдебната власт“.

Сградата на площад „Тракия“ се изпълни от глъчката на петокласници от ОУ „Захари Стоянов“, повечето от които за първи път влизаха в съдебна сграда и с внимание следваха указанията на служителите от "Съдебна охрана". Петокласниците, заедно със сборна група по-големи ученици, участници на доброволни начала в клуб към дирекция „Превенции“ на Община Варна, проведоха среща-разговор със съдия  Весела Гълъбова – заместник-председател на Районен съд – Варна и с прокурор Вяра Алексиева - ръководител на отдел „Надзор Непълнолетни“ на Районна прокуратура – Варна. Срещата премина при голям интерес, много и най-разнообразни въпроси, множество снимки в съдебна зала, като завърши с връчване на удостоверения и информационни материали.

Също в рамките на инициативата „Ден на отворените врати“ студенти-първокурсници от специалностите „Дигитални медии“, „ПР и Маркетинг“ на Икономически университет – Варна, водени от гл.ас. д-р Диана Димитрова от Катедра „Правни науки“ обсъждаха със съдия Пламен Танев от Районен съд – Варна както актуални правни казуси, така и общозначимите понятия за правосъдие, морал, справедливост, законност. Всеки от студентите получи в Деня на отворените врати като подарък екземпляр от  Конституцията на Република България.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648