Стартира електронният прием в школите на ОДК - Варна

Варна<+> 01.06.2023 13:20 Снимка: ДНЕС+

Стартира електронният прием в школите на ОДК - Варна

Системата за електронен прием в школите на Общинския детски комплекс във Варна е активна от днес

Системата ще бъде отворена до 31 август. В този период родителите имат право и да сменят своите желания, съобщават от ОДК.

Децата могат да бъдат записани в не повече от две школи. При записването трябва да се посочи класа, в който детето ще се обучава през учебната 2023/2024 г. Заявление се подава за всяка учебна година, независимо от това дали детето е посещавало някоя от школите на ОДК до този момент.

В ОДК - Варна се приемат деца от 5 до 18-годишна възраст. Приемат се и деца на чуждестранни граждани, в това число и на украинските бежанци. За да бъдат записани обаче те трябва да имат ЛНЧ (личен номер на чужденец). След 31 август ще се проведат кастинги за школите, където има повече кандидати.

ОДК е институция в системата на образованието и осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна. Организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

CHF CHF 1 2.01778
GBP GBP 1 2.26558
RON RON 10 3.93084
TRY TRY 100 5.65362
USD USD 1 1.83957