Среща на ученици със съдия от Административен съд – Варна

Варна<+> 29.03.2024 09:28 Снимка: ДНЕС+

Среща на ученици със съдия от Административен съд – Варна

Съдия Даниела Недева запозна учениците от XI “д“ клас от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ с това, какво е административно правосъдие, компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрола за тяхната законосъобразност. Акцент в открития урок бяха принципите на административното правосъдие, последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания.

В дискусията с младите хора магистратът даде примери от своята практиката, с които ги активира и те взеха участие в обсъждането на темата, като получиха отговор на интересуващите ги въпроси. С ръкопляскания и благодарности завърши срещата на съдия Даниела Недева с учениците.

Лекциите, които изнасят съдии от Административен съд – Варна пред ученици от Варненските училища, са в изпълнение на  Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  През 2018 г. ВСС изрази своята благодарност към всички съдии-лектори по програмата, за високия им професионализъм, за безвъзмездното им и доброволно участие, като ги награди с почетни грамоти, които им бяха връчени във връзка с удостояването на ВСС със специалната награда на конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.

CHF CHF 1 1.97419
GBP GBP 1 2.29625
RON RON 10 3.931
TRY TRY 100 5.59253
USD USD 1 1.80194