Системата за прием в детските ясли ще отвори по нови правила

Варна<+> 11.01.2022 14:18 Снимка: ДНЕС+

Системата за прием в детските ясли ще отвори по нови правила

Системата за прием в детските ясли на територията на община Варна към настоящия момент е затворена, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“. Причината е направено предложение за изменение на наредбата „Правила и критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на община Варна“.

Целта е постигане на еднакви изисквания при кандидатстване на децата за прием в детски ясли и детски градини, посочват от дирекция „Здравеопазване“. За водещ критерий за прием се предлага да бъде постоянен или настоящ адрес на детето.

Добавя се и допълнителен критерий за съвпадане на постоянен и настоящ адрес, като същият цели по-голям обхват на децата, живеещи в района. Новите правила трябва да бъдат разгледани от ОбС - Варна. Слез приемането им, ще бъде отворена и системата за прием.

Текстът с новите предложения в наредбата може е публикуван на адрес: https://varnacouncil.bg/proekti-na-normativni-aktove-mandat-2019-2023/

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448