Съветници отказаха да върнат улица на варненци

Варна<+> 14.07.2020 11:29 Снимка: ДНЕС+

Съветници отказаха да върнат улица на варненци

В точка 9 от дневния ред на 6-тото заседание на Общински съвет - Варна, а именно – вземане на решение за обявяване на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост, намиращ се на ул. Козлодуй, ПИ 10135.1506.392, съветниците дадоха отрицателен вот.

Това решение е получило положителен вот на заседание на ПК “Собственост и стопанство“.

С 32 гласа – За, 7 против, 2 – въздържали се и 10 отсъстващи, предложението бе отхвърлено.

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ Юлияна Боева обясни, че става дума за промяна на собственост на площи, които са част от улица.

Отказът на част от съветниците не бе аргументиран, нито, както обикновено, дори обсъден.

„Никой не спори и не обясни какъв е проблема да се даде улицата на хората. Аз категорично не съм съгласен с лишаването на варненци от възможност за подобряване на инфраструктура“, каза д-р Янко Станев като председателстващ заседанието в момента на гласуване на точката.

Той прикани съветниците да „ дадат улицата на хората“ и да се гласува отново, като резултата бе същия.

Според него, съветниците са си създали алиби, за да гласуват с отрицателен вот.

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.81028
GBP GBP 1 2.16418
RON RON 10 4.04314
TRY TRY 10 2.30046
USD USD 1 1.6551