Продължават дейностите по облагородяване на достъпа до Рибарското пристанище "Карантината"

Варна<+> 26.04.2021 08:00 Снимка: ДНЕС+

Продължават дейностите по облагородяване на достъпа до Рибарското пристанище "Карантината"

Продължават дейностите по облагородяване на достъпа до новото Рибарско пристанище "Карантината" в Аспарухово.

Рибарско селище "Карантината" се намира в непосредствена близост до новото модерно съоръжение в едноименната местност. Реализацията на дейностите, заложени в проектно предложение, ще надгради и допълни работите, изпълнени по европейския проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“.

Предвижда се изграждане на алеи, доставка и монтаж на парково оборудване, осигуряване на достъп за хора с увреждания. Ще бъде изграден информационен център, който ще работи и с деца, за да мога те да се запознаят с местните рибарски занаяти. За отдиха на посетителите ще бъде изградено игрище за плажен волейбол. Максималната продължителност за изпълнение на проектното предложение е до 18 месеца.

Община Варна осигурява средства над 470 хил. лв. с ДДС от общинския бюджет за обезпечаване на допустимите разходи, които след това ще бъдат възстановени от Програмата за морско дело и рибарство.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648