Преустановено е удълбочаването на траншеята и полагането на новия тръбопровод във Варненското езеро

Варна<+> 13.01.2021 16:01 Снимка: ДНЕС+

Преустановено е удълбочаването на траншеята и полагането на новия тръбопровод във Варненското езеро

Част от трасето, където трябва да премине тръбопроводът, е с по-различен от очакваното геоложки строеж

Преустановено е удълбочаването на траншеята и полагането на новия тръбопровод във Варненското езеро. Това стана ясно днес на брифинг на заместник - кмета на община Варна инж. Христо Иванов. 

Той заяви, че при удълбочаването на траншеята през месец август 2020 г. е установено, че в част от трасето на тръбата има по-различен геоложки строеж. Поради тази причина от Пристанищна инфраструктура уведомяват община Варна, че в тази част се преустановява удълбочаването на фарватера. 

Става ясно, че чрез използваната в момента технология не може да се достигне нужната дълбочина. 

"Това доведе до размишления от страна на проектантите, които решиха да бъде направено допълнително обследване и геоложко проучване на тази част от фарватера, където не беше възможно да се направи удълбочаване. Преди нова година беше извършено това проучване и в края на 2020 година получихме доклада на геолога, в който се установява, че всъщност на половината част от фарватера има глинеста почва, която е с определени характеристики, което води до това, че заложената в проекта технология, не може да бъде спазена.", подчерта още заместник -кметът. 

Той допълни, че се търсят варианти в две посоки: първата е прокарване на хоризонтален сондаж, за да може да бъде прокарана тръбата по съответната дълбочина, а вторият - да се търси оборудване, което да е пригодено за работа в такъв вид глинеста почва. 

Очаквайте подробности! 

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.7868
GBP GBP 1 2.26611
RON RON 10 4.01114
TRY TRY 10 2.28269
USD USD 1 1.61066