Петима юристи избраха за професионалния си стаж Окръжен съд – Варна

Варна<+> 11.04.2024 12:27 Снимка: ДНЕС+

Петима юристи избраха за професионалния си стаж Окръжен съд – Варна

Петима юристи, завършили специалност „Право“ избраха Окръжен съд – Варна, за да преминат задължителния си професионален стаж за придобиване на юридическа правоспособност.

Трима от тях са възпитаници на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, един на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и един от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Стажант-юристите ще разполагат с половин година, за да се запознаят със съдебната система. Първите два месеца представляват т.нар. „общ стаж“, в който те ще събират информация за дейността и функциите на съд, прокуратура, следствие, адвокатура и нотариат. Останалите четири месеца са предвидени за специализиран стаж, в който, под ръководството на съдии-наставници, ще изготвят проекти за съдебни актове. Целта на стажа е юристите да направят информиран избор за бъдещата си професионалната реализация.

В Окръжен съд – Варна стажантите бяха посрещнати от председателя на институцията – съдия Марин Маринов. Той представи организацията в съда, благодари им за избора и ги призова да използват шестте месеца, за да научат колкото може повече, да се запознаят със съдебната практика, да задават въпроси на своите наставници, за да могат след това максимално подготвени да поемат изцяло отговорността на професията.  

Съдия Маринов официално връчи на всеки от тях стажантската книжка, пожела им успех и ги посъветва ги, която и сфера на правораздаването да изберат, да не забравят думите на Целз, че „правото е изкуството на справедливото и доброто“.

Задължителният професионален стаж е финалния обучителен етап, преди юристите да се явят на изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

CHF CHF 1 1.97878
GBP GBP 1 2.28913
RON RON 10 3.93187
TRY TRY 100 5.59205
USD USD 1 1.80029