Окръжен съд – Варна отчита ръст на постъпилите, разгледаните и свършените дела през 2020г.

Варна<+> 31.03.2021 17:24 Снимка: ДНЕС+

Окръжен съд – Варна отчита ръст на постъпилите, разгледаните и свършените дела през 2020г.

Варненският окръжен съд отчита повишение на постъпилите, разгледаните и свършени дела през 2020 г., спрямо предходната година. Данните бяха представени от председателят на съда съдия Марин Маринов на проведеното чрез видеоконферентна връзка общо събрание на съдиите.  Като гости на събранието дистанционно се включиха председателят на Апелативен съд – Варна – Ванухи Аракелян, Магдалена Давидова – Янева – председател на Районен съд – Варна, както и Катя Савова – председател на Районен съд – Провадия.

Въпреки пандемията през 2020 г. и въведеното извънредно положение, вторият по големина окръжен съд в страната е успял да обезпечи нормалното протичане на правораздавателния процес и да адаптира дейността си.

През 2020 г. са били разгледани общо  7966 граждански, търговски и наказателни дела, което е с 689 бр. повече спрямо 2019 г.  Въпреки обективните затруднения заради коронавируса се е запазил традиционно добрия показател за съда – срочност. Много голяма част от делата - 75% - са приключили в тримесечен срок.

Анализът показва, че ситуацията не се е отразила и на качеството на съдебните актове. За 2020 г. процентното съотношение на потвърдените решения спрямо върнатите от обжалване само с 3 пункта по-нисък. Запазило се е процентното съотношение на отменените спрямо върнатите от обжалване съдебни актове. Незначително се е увеличило процентното съотношение на изменените спрямо върнатите от обжалване актове. „Изнесените данни, сравнени с процента за срочност показват, че срочността не е за сметка на качеството на правораздавателната дейност в Окръжен съд – Варна“ обобщи председателят на съда Марин Маринов.

„Приемете моя респект към работата ви, колеги. По редица важни показатели – срочност, високо качество на съдебните актове - съдът доказа, че не е абдикирал от социалните си функции.  Мнозина имаха тези опасения, които споделяха публично. Но резултатите показват, че и през тази година на изпитания, съдът е работил по нормален начин“ сподели впечатленията си председателят на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448