Общинският съвет на Варна прие Бюджет 2023 г, 36,5 млн. лв са средствата, заложени за здравеопазване

Варна<+> 18.09.2023 12:13 Снимка: ДНЕС+

Общинският съвет на Варна прие Бюджет 2023 г, 36,5 млн. лв са средствата, заложени за здравеопазване

Общинският съвет приет бюджета на Варна за 2023 г. 32-ма съветници гласуваха „за“, 12 - „против“ и 1 – "въздържал се". Най-важният финансов документ беше одобрен сега, поради късното приемане на държавния бюджет, без който общината не можеше да състави своя.

Бюджетът на Варна е в размер на близо 791,4 млн. лева и част от тях ще покрият вече извършени през годината разходи. 320,5 млн. лева са делегираните средства от държавата, а останалите над 422 млн. – от приходи от местни данъци и такси. Бюджетът със средства от европейски проекти и програми е в размер на 48,7 млн. лева.

Бюджетът за здравеопазване е с 6,5 млн. лева повече първоначалния за 2022 г. и възлиза на 36,5 млн. лева.Тази година Община Варна постепенно приоритизира здравеопазването и средствата за общинските ДКЦ-та.

"Ако продължим с това темпо да финансираме общинските ДКЦ-та, ще ги превърнем в модерни лечебни заведения, в които гражданите на Варна ще получават адекватни здравни грижи със съвременна апаратура и техника за диагностика", каза заместник-председателя на СДС д-р Янко Станев по повод средствата, предвидени за здравеопазване.

Групата на "СДС - ВОЛЯ за Варна" гласува "ЗА" предложения бюджет на Варна за 2023 година. Заявка за това, как ще гласува групата, даде доц. Николай Евтимов. По думите му, финансовият документ е балансиран и "не е вярно, че не е направено много за града". Той спомена, че съветниците, участващи в Постоянна комисия по здравеопазване са "за пример", тъй като се е направило много за тази сфера, а именно - здравеопазването на варненци.

Отново най-много средства са заделени за образование. Те са 239,5 млн. лева и бележат ръст с 37,2 млн. лева спрямо първоначалния бюджет за миналата година. В план-сметката е заложено увеличението на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал средно с 15 % и на непедагогическия персонал – средно с 10%.

Почти по всички функции има ръст на средствата, при това без повишаване на местните данъци и такси.  Малко над 46,8 млн. лева са средствата за социални дейности.

През 2023 г. за благоустрояване и комунални дейности, както и за опазване на околната среда са планирани 256,2 млн. лева, с 76 млн. повече спрямо предходната година.

Увеличение има и на бюджета за спорт и култура. Той е в размер на 30,5 млн. лева и бележи ръст с 4 млн. лева в сравнение с 2022 г.

Капиталовата програма е в размер на 265 млн. лева, като 226,6 млн. лв. са осигурени от бюджета, а останалите 38,4 млн. лв. – по европейски програми. Голяма част от проектите вече се изпълняват. Работи се по стартирането на нови, свързани основно с облагородяване на междублоковите пространства и изграждането на детски площадки. 

По материала работи Геновева Михайлова, ДНЕС+

CHF CHF 1 2.04563
GBP GBP 1 2.31259
RON RON 10 3.92982
TRY TRY 100 5.55708
USD USD 1 1.82583