Община Варна предлага увеличение на допустимите остъствия на децата от предучилищна подготовка

Варна<+> 23.12.2020 16:18 Снимка: ДНЕС+

Община Варна предлага увеличение на допустимите остъствия на децата от предучилищна подготовка

Допустимите отсъствия на децата, записани в задължителна предучилищна подготовка (5 и 6- годишни) в детска градина и училище на територията на Община Варна, да се удължат за периода от 18.01.2021г. до 29.03.2021г.

Това предложение е изпратено от Община Варна до министъра на образованието и науката, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“. Последното изменение на Наредба №5/2016г. за предучилищното образование дава възможност кметовете на общини да отправят подобно искане.

Предложението на Община Варна е подкрепено и от областния кризисен щаб. Досега децата в подготвителните групи имаха право да отсъстват по желание на родителите след писмено уведомяване на директора на образователната институция до 18.01.2021г.

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.77335
GBP GBP 1 2.27343
RON RON 10 4.01204
TRY TRY 10 2.24625
USD USD 1 1.61027