Международна конференция в ТУ-Варна подкрепя младите научни изследователи у нас

Варна<+> 07.10.2016 04:22

Технически университет – Варна е домакин на Международната научно-техническа конференция „Електроенергетика 2016”, организирана съвместно с Община Варна. Тридневният форум продължава от 6 до 8 октомври с българско и чуждестранно участие в курорта „Св.Св. Константин и Елена“.

Официални гости на форума са проф. Алекснадър Назаричев - ректор на Петербургския енергетически институт за повишаване на квалификацията към Министерството на енергетиката в Русия, проф. Ласло Якоб и доц. Золтан Тамуш от Будапещенски университет по технологии и икономика – едно от най-авторитетните технически училища в Унгария и в Европа, проф. Вацлав Снашел – декан на Факултета по електротехника и информатика в Техническия университет в гр. Острава, Чехия и неговите колеги от същото висше училище - проф. Лъчезар Личев, доц. Ян Платош, доц. Павел Крьомер.

В обръщението си към участниците в конференцията ректорът на ТУ – Варна – проф. д-р инж. Росен Василев постави акцент върху необходимостта от отварянето на научните форуми към най-младите хора с интереси в съответната област и активната предварителна работа с учениците от професионалните и профилирани средни училища, която университетите днес са длъжни да развиват, за да провокират интерес и да осигурят приемственост и отлични бъдещи кадри в инженерната област и не само.

Конференцията „Електроенергетика 2016” е включена в програмата на Община Варна за мерки за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2016 г. Форум от такова високо равнище за първи път дава възможност не само на учени от академични институции, но и на студенти и ученици да участват със свои доклади.

В специалната младежка секция на 7 октомври ще се представят ученици и преподаватели от професионални гимназии в Пловдив, Севлиево, Габрово, Казанлък и Варна и студенти от Технически университет– Варна.

Младежите са избрали теми за своите проучвания в областта на иновациите и съвременните технически постижения в енергетиката: „Зелена електроенергетика в съвременното производство“, „Екологична оценка на източници на възобновяема енергия“, „Енергийни източници, пречистващи околната среда“, „Моят интелигентен дом“ и др.

Младите изследователи ще получат сертификат за участие и покана след завършване на средното училище да станат част от академичната общност на ТУ – Варна като продължат висшето си образование и изследователската си работа в Електротехническия факултет.

С голям интерес участниците проследиха първите пленарни доклади. Професор Назаричев представи историята и стратегията на продължаващото професионално обучение в и модулната система за образование в енергийния сектор в Русия.

Унгарския опит в диагностиката на изолациите при съоръжения за високо напрежение чрез диелектрични измервания представи доцент Тамуш от университета в Будапеща.

Представители на електроенергийния бизнес също участват активно в работата на конференцията „Електроенергетика 2016“ с презентации и като страна в дискусиите на кръглата маса „Предизвикателствата пред съвременното обучение и реализация на специалистите в областта на електроенергетиката“.

Участниците в дискусионната част ще дадат своята прогноза за потребността от кадри в електроенергетиката през следващите 5-10 години и какви тесни специалисти ще бъдат най-търсени, ще споделят идеи как да бъде стимулиран интересът на младите хора към бранша и за по-добра маркетингова и рекламна стратегия на висшите технически училища. Не на последно място ще обсъдят ролята и присъствието на бизнеса в процеса на обучение на бъдещите електроинженери.
CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648