Колко разрешителни за строеж и нови сгради има през 2020 година  във Варненска област

Варна<+> 05.06.2020 11:08 Снимка: ДНЕС+

Колко разрешителни за строеж и нови сгради има през 2020 година във Варненска област

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 153 жилищни сгради с 680 жилища в тях и 91 023 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради с 25 645 кв. м РЗП, съобщиха от Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 11.7%, но жилищата в тях намаляват с 55.6%, а общата им застроена площ - с 38.0%.

Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 48.3%, докато при тяхната РЗП се наблюдава ръст от 18.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 43.0%, жилищата в тях - с 16.8%, но разгънатата им застроена площ е по-малко с 31.8%.

Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 47.4%, докато тяхната РЗП се увеличава с 32.0%.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 227 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област Пловдив с 201 броя.

През първото тримесечие на 2020 г. в област Варна е започнал строежът на 76 жилищни сгради с 661 жилища в тях и със 73 676 кв. м обща застроена площ и на 18 други сгради с 23 263 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 25.5%, жилищата в тях - с 53.1%, а разгънатата им застроена площ - с 50.2%. Започнатите други видове сгради са помалко с 43.8%, докато тяхната РЗП се увеличава с 2.2%, обявиха от Териториално статистическо бюро - Североизток Отдел „Статистически излседвания - Варна“

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 36.1%, разгънатата им застроена площ - с 23.7%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 24.5%. Започнатите други видове сгради намаляват с 18.2%, а общата им застроена площ - с 37.5%. По започнато строителство на нови сгради област Варна е на пето място в страната.

Първа е област Пловдив - 146 жилищни и 70 други сгради, следвана от областите София (столица) - 136 жилищни, 4 административни и 22 други сгради, Стара Загора - 52 жилищни и 76 други сгради и Бургас - 94 жилищни и 32 други сгради.

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.81752
GBP GBP 1 2.135
RON RON 10 4.02434
TRY TRY 10 2.18017
USD USD 1 1.65931