Екипът на фондация „Владиславово“ придоби практически умения в политиките за качество на услугите

Варна<+> 02.12.2023 15:24 Снимка: ДНЕС+

Екипът на фондация „Владиславово“ придоби практически умения в политиките за качество на услугите

Екипът на Фондация „Владиславово“ участва в тридневен обучителен семинар на тема „Изграждане и поддържане на публичен имидж на организацията. Публичност и визуализация, като част от системата за управление на качеството.“

Обучението се проведе в периода 30 ноември – 2 декември 2023 г. в град Варна. В рамките на 16 академични часа лекторите на семинара запознаха и обучиха участниците в техники, които да допринесат за повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги, предоставяни от центровете на фондация „Владиславово“ във Варна.

Акцентите в обучителната част бяха поставени върху целеполагането и тенденциите за развитието на социалните услуги в национален и европейски план. Постигането на целите на фондация „Владиславово“ минава и през изграждането на имидж и професионална репутация на организацията. Участниците в семинара бяха обучени в практически умения, които да помогнат за развитието на публичния образ на фондацията и популяризиране на дейностите, които развива повече от две десетилетия и услугите, които се предоставят от екипите.

Втората част на семинара беше посветена на формулиране на плана за развитие на фондация „Владиславово“. Набелязани са основните посоки в разширяване и задълбочаване на качеството на предлаганите социални услуги. Обучението даде на участниците практически познания, които да формират политиката за качество на Фондацията. Политиката на развитие на организацията в следващите години е предоставяните социални услуги да бъдат перманентни, а организацията да се превърне в необходим и незаобиколим фактор, работещ в полза на обществото и повишаване на качеството на живота на всяка отделна личност.

Вече над двадесет години центровете на фондация „Владиславово“ работят за хората, които изпитват затруднения и имат нужда от професионална помощ. Качеството на предлаганите услуги е в основата на работата на социалните работници на организацията. Удовлетвореността на потребителите от получената подкрепа е наградата за положения от експертите на екипа труд. Тя е и гаранция, че политиката за качеството на услугите, предлагани от фондация „Владиславово“ дава реални резултати. Придобитите по време на обучението нови практически умения ще подпомогнат екипите на фондация „Владиславово“ в бъдещата работа с потребителите на услугите ѝ.

Още по темата

CHF CHF 1 2.05444
GBP GBP 1 2.28624
RON RON 10 3.93662
TRY TRY 100 5.80215
USD USD 1 1.80961